Tvarka ir sveikas protas

A?URNALAS: LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: VieA?A?jA? pirkimA? A?statymas
AUTORIUS: Kornelijus Platelis
DATA: 2012-02

Tvarka ir sveikas protas

Kornelijus Platelis

Be abejo, ValstybAi??je turi bAi??ti tvarka. Be abejo, pilieA?iA? iA?rinkti atstovai turi tAi?? tvarkAi?? steigti priiminAi??dami A?statymus, o ne apeliuoti A? pavaldiniA? sAi??A?inAi?? praA?ydami nevogti ir nenusikalsti kitaip. Be abejo, tvarka turi bAi??ti vienoda visiems, negana to ai??i?? protinga ir patogi. Nes kai tvarka darosi neprotinga ir A?statymais bei kitais aktais imama beprasmiA?kai reglamentuoti dalykus, kurie ir A?iaip jau tvarkingai vyksta, pilieA?iai pradeda abejoti steigAi??jA? kompetencija, o vAi??liau ai??i??Ai?? ir gerais ketinimais. Bet aA? tenoriu pakalbAi??ti apie vieA?uosius pirkimus, nedidelAi?? valstybAi??s tvarkomAi?? sritA?, taA?iau jau spAi??jusiAi?? apaugti kone tautosaka virtusiomis istorijomis apie ai??zatkatusai??? ir kitokiais nacionalinio apsukrumo liudijimais.

VieA?A?jA? pirkimA? A?statyme teigiama, kad jeigu organizacija ar A?monAi?? daugiau pusAi??s savo veiklai reikalingA? lAi??A?A? gauna iA? valstybAi??s ar savivaldybAi??s biudA?eto, ji turi registruoti vieA?A?jA? pirkimA? tarnyboje, tapti perkanA?iAi??ja organizacija ir visus jai reikalingus daiktus bei paslaugas nuo tanklaivio iki pieA?tuko A?sigyti pagal minAi??tAi?? A?statymAi??. Nenoriu jo kritikuoti. Ten esama protingA? dalykA?: meno kAi??rinius, autorinius darbus galima pirkti ai??ziA? vienintelio A?altinioai???, maA?os vertAi??s pirkimams pakanka A?odinAi??s apklausos ir pan. Tai kas A?ia negerai? O negerai tai, kad visA? tA? dalykA? A?forminimo reikalavimai nelogiA?ki, maA?oms kultAi??ros A?staigoms ir ne tik joms pridedantys daug beprasmiA?ko darbo ir neduodantys jokios, net A?sivaizduojamos naudos. Tokia A?staiga kaip mAi??sA? savaitraA?tis uA? tuos varganus honorarus gali nupirkti straipsnA? ar iliustracijAi?? iA? vienintelio autoriaus. TaA?iau kiekvienam straipsneliui mes turime uA?pildyti po du lapus niekam nenusikaltusio popieriaus, visus pirkimus A?raA?yti A? vieA?A?jA? pirkimA? A?urnalAi??. Negana to, mes dar turime sudaryti vieA?A?jA? pirkimA? metinA? planAi??, o metams pasibaigus ai??i??Ai?? jA? ataskaitAi??. Tai suAi??da mAi??sA? brangA? laikAi?? bei jAi??gas, kurias turAi??tume skirti savaitraA?A?io turiniui. Ir niekaip negaliu suprasti, kAi?? ValstybAi?? ketina veikti su mAi??sA? popieriais? Kas rengiasi gilintis, kiek nupirkome straipsniA?, eilAi??raA?A?iA?, raA?omo popieriaus, pripildAi??me spausdintuvA? kaseA?iA?? Kam to reikia? Ar manoma, kad mes pirkdami porAi?? dAi??A?iA? popieriaus per metus gausim ai??zatkatAi??ai??? arba koks autorius ai??zatsegsai??? mums dalA? savo honoraro, kurio net nedrAi??su A?itaip pavadinti? Kam nusidAi??jo tie medA?iai, iA? kuriA? gaminamas popierius? KodAi??l visuomenAi?? turi mokAi??ti uA? saugyklA?, kuriose tie popieriai guli, A?ildymAi??? Ar nepakaktA? A?itaip A?forminti tik didelAi??s vertAi??s pirkimus, jei kas numato tokius vykdyti, o visa kita palikti… ne, ne sAi??A?inei, palikti taip pat normaliai ir teisingai vykti, kaip vyko iki A?iol. Mes finansuojami taip, kad nuolatos balansuojame ant nemokumo ribos. Negi esama mananA?iA?, kad galime sau leisti pirkti ne paA?ius pigiausius daiktus ir paslaugas?

Kol kas nesiseka susikalbAi??ti su VieA?A?jA? pirkimA? tarnyba ir dAi??l meno kAi??rAi??jA?. Ji iki A?iol tvirtina, kad menininko vedama neformaliojo ugdymo pamoka mokykloje ai??i??Ai?? tai ne meno kAi??rinys, o paslauga. Taip, tai paslauga. Bet tai konkretaus visuomenAi??s pripaA?into, premijomis A?vertinto menininko paslauga, kuriAi?? gali suteikti tik tas, o ne kitas kAi??rAi??jas. Kitaip iA?kreipiama visa projekto ai??zAukA?tosios kultAi??ros impulsai mokyklaiai??? idAi??ja, kuria A?itaip dA?iaugtasi. Kiekvieno menininko paslaugos turi bAi??ti perkamos atskirai, o ne visA? kartu, urmu, viename pakete. Nes kompozitorius ai??i?? tai paprasA?iausiai kitokia ai??zprekAi??ai??? nei dailininkas arba raA?ytojas.

PolitinAi??s partijos, gavusios biudA?etinA? finansavimAi?? ir pajutusios grAi??smAi?? tapti perkanA?iosiomis organizacijomis, iA? karto susivokAi??. Tiek pozicijos, tiek opozicijos atstovai Ai??mAi?? aiA?kinti, kokios A?alos A?is jA? paA?iA? priimtas A?statymas gali pridaryti visai politinei sistemai. VisiA?kai pritariu jums, ponai. TaA?iau paA?velkite, kiek A?alos vieA?A?jA? pirkimA? tvarI?kos jau dabar daro kultAi??rai, kiek A?moniA?, atliekanA?iA? beprasmius veiksmus, praranda vis daugiau tikAi??jimo ValstybAi??s gebAi??jimu ir valia apskritai steigti tvarkAi??. Tad padarykite taip, kad viskas vyktA? protingai, padarykite tai visiems ai??i?? puiki proga. Ir tada visi laimingai gyvensime savo TAi??vynAi??je. Bent jau vieA?A?jA? pirkimA? prasme.

PrieA? savaitAi?? grupAi?? nevyriausybiniA? kultAi??ros organizacijA? kreipAi??si A? kone visas valdA?ios institucijas praA?ydama nelaikyti jA? perkanA?iosiomis organizacijomis ar bent jau taikyti joms europietiA?kus reikalavimus. PavyzdA?iui, ES programa ai??zCulture 2007-2013ai???, kurios paramAi?? teko gauti ir kuriai turAi??jau atsiskaityti, reikalauja vykdyti vieA?uosius pirkimus, kai kas nors A?sigyjama uA? daugiau negu 60 000 eurA?. Ar mes turime bAi??ti A?ventesni uA? popieA?iA?? Ar nepakaktA? VieA?A?jA? pirkimA? tarnyboje registruoti tik didelAi??s vertAi??s pirkimus, tik tada tapti perkanA?iosiomis organizacijomis, tik tokius A?sigijimus A?raA?yti A? metA? pirkimA? planAi??, tik uA? tokius teikti metines ataskaitas, tik dAi??l tokiA? marginti popieriaus lapus? O tuos, kurie tokiA? dideliA? dalykA? neperka, derAi??tA? iA? viso pamirA?ti, leisti jiems uA?siimti savo veikla, kuriAi??, beje, skirdama kuklA? dalinA? finansavimAi?? ValstybAi?? laiko naudinga. GalA? gale tegu lieka tie 100 000 Lt, nuo kuriA? dabar prasideda didelAi??s vertAi??s pirkimai, jei tai bAi??tina. Ar nevertAi??tA? permAi??styti pirkimA? tvarkA?, turint omenyje ne tik NVO, bet ir biudA?etines A?staigas? Ai??sivaizduokime, kiek valstybAi??s tarnautojA? galAi??tA? pradAi??ti dirbti visuomenei naudingAi?? darbAi??.

average price of 100 mg viagra.
amoxicillin drops no script.

O VieA?A?jA? pirkimA? A?statymas nuolatos ai??ztobulinamasai???. Dabar ne tik konkursA? sAi??lygas, bet ir praneA?imus apie ketinamas sudaryti bei sudarytas sutartis turime skelbti ai??zValstybAi??s A?inioseai???. UA? nedaug, tik uA? 60 Lt + PVM. TaA?iau juk ne antkainis, o apyvarta kuria pelnAi?? ai??i?? tai supranta net meno A?monAi??s. Lietuvos meno kAi??rAi??jA? asociacijai, vykdanA?iai projektAi?? AKIM, jei nebus leista A?sigyti kAi??rAi??jA? paslaugas kaip maA?os vertAi??s pirkinius, tai kainuos papildomai. Kas mums rengiasi kompensuoti A?ias iA?laidas? Gudruoliai, parengusieji pataisas? Jas priAi??musieji? Vargu. GreiA?iausiai patys menininkai ai??i?? kas gi daugiau?

A?emiA?ki reikalai. O A?tai WisAi??awa Szymborska paliko juos. Didi poetAi??, iA?mintinga dama, niekada nepametusi sveiko proto. Tad ir nesiskyrusi su ironija.