Vainikas A?iurlioniui nupintas ai??zDidA?iajame muzikA? paradeai???

A?URNALAS: Muzikos Barai
TEMA: Muzika
AUTORIUS:Ai??KamilAi?? RupeikaitAi??, Daiva TamoA?aitytAi??, AudrAi?? DomeikaitAi??, Dora PlataunaitAi??
DATA: 2012-02

Vainikas A?iurlioniui nupintas ai??zDidA?iajame muzikA? paradeai???

KamilAi?? RupeikaitAi??, Daiva TamoA?aitytAi??, AudrAi?? DomeikaitAi??, Dora PlataunaitAi??

A?aismingo klasikinAi??s muzikos A?ou reputacijAi?? pelnAi??s ai??zDidysis muzikA? paradasai??? 2011 metais surimtAi??jo ai??i??gruodA?io 17 d. vykusi A?ventAi?? buvo paA?ymAi??ta kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino A?iurlionio kAi??rybos A?enklu.

Lygiai vidurdienA? Lietuvos nacionalinAi??s filharmonijos salAi??je pasigirdAi?? A?ventiniai A?aukiniai penkioliktAi?? kartAi?? pakvietAi?? klausytojus A? devyniA? valandA? kelionAi?? po muzikos pasaulA? kartu su didA?iuliu bAi??riu dainininkA? ir instrumentininkA?. Ai??iA? metA? ai??zDidA?iojo muzikA? paradoai??? tema ai??i?? ai??zVainikas M.Ai??K.Ai??A?iurlioniuiai???. Taip simboliA?kai buvo uA?baigti UNESCO globojami A?io kompozitoriaus metai. Penkios koncerto-maratono programos dalys buvo pavadintos pagal M.Ai??K.Ai??A?iurlionio paveikslus: ai??zPavasario sonataai???, ai??zKaraliA? pasakaai???, ai??zJAi??ros sonataai???, ai??zRamybAi??ai???, ai??zRexai???. Ai??ventAi?? simboliA?kai A?rAi??mino dvi M.Ai??K.Ai??A?iurlionio simfoninAi??s poemos ai??i?? Vilniaus Balio Dvarionio deA?imtmetAi??s muzikos mokyklos mokiniA? orkestro pagrieA?ta ai??zMiA?keai??? ir Nacionalinio simfoninio orkestro atlikta ai??zJAi??raai???.

Tarp didA?iA?jA? M.Ai??K.Ai??A?iurlionio muzikos drobiA? nusidriekAi?? visa pynAi?? jo paties kAi??riniA? ir jam dedikuotA? lietuviA? kompozitoriA? opusA?. Net dA?iazo atlikAi??jai Dominykas VyA?niauskas, Arkadijus Gotesmanas, Vladimiras A?ekasinas, pasitelkAi??s pianistAi?? PetrAi?? GeniuA?Ai??, improvizavo M.Ai??K.Ai??A?iurlionio kAi??riniA? temomis.

Pianistai Rokas ir Sonata Zubovai su Ai??iauliA? kameriniu orkestru atvertAi?? nepaA?intus kompozitoriaus kAi??rybos puslapius. Tarp jA? ai??i?? ir valsas A?aismingu pavadinimu ai??zLokio riaumojimasai???. Draugai M.Ai??K.Ai??A?iurlionA? vadindavAi?? lietuviA?ku lokiu, tad valsas galAi??jo bAi??ti kompozitoriaus autoA?arA?as.

Paskutinis akcentas ai??i?? Johanno Strausso vyresniojo ai??zRadeckio marA?asai???, kurA? smagiais plojimais palydAi??jo publika, grAi??A?ino paradui jam A?prastAi?? A?aismAi??s nuotaikAi?? ir nutiesAi?? tiltAi?? A? artAi??janA?iA? A?iemos A?venA?iA? sAi??kurA?.

MuzikA? sAi??jungos, ai??zBOD Groupai??? ir LRT A?steigti Auksiniai diskai A?iemet A?teikti smuikininkei Ingridai Armonaitei, operos solistei Sigutei Stonytei, saksofonininkui Vladimirui A?ekasinui ir dirigentui Juozui Domarkui. Prizus teikAi??s ai??zBOD Groupai??? direktorius Vladas Sakalauskas patikino, kad A?monAi?? ir ateityje rems idAi??jAi?? ai??zauksinA?ai??? muzikA? atlikimAi?? metalizuoti auksu leidA?iant kompaktinAi?? plokA?telAi??.

Tik A?iais metais A?steigtAi?? Publikos simpatijA? prizAi?? laimAi??jo jaunatviA?kas kolektyvas ai??zSubtilu-Zai??? ai??i?? taip nusprendAi?? dvi savaites portale ai??zDiena.ltai??? balsavAi?? muzikos gerbAi??jai. Ai??teikdama apdovanojimAi?? bendrovAi??s ai??zDiena Media Newsai??? direktorAi?? Jolanta BastienAi?? padAi??kojo organizatoriams uA? iniciatyvAi??, o ai??zDiena.ltai??? skaitytojams ai??i?? uA? aktyvumAi??. ai??zTikiuosi, kad ai??zDiena.ltai??? skaitytojA? simpatijA? nominacija taps tradicinAi??ai???, ai??i?? vylAi??si J. BastienAi??.

Pristatymas ai??i?? virA? debesA?

cialis c80.
nexium from canada.

KoncertAi??-maratonAi?? ai??zDidysis muzikA? paradasai??? gruodA?io 6-osios popietAi?? pripaA?inti ir jauni muzikai pristatAi?? 176 metrA? aukA?tyje virA? apsnigtos sostinAi??s ai??i?? Vilniaus televizijos bokA?te. A?ia pirmAi?? kartAi?? virA? debesA? skambAi??jo M.Ai??K.Ai??A?iurlionio muzika. TokiAi?? A?A?angAi?? renginio organizatoriai sugalvojo prisiminAi?? M.Ai??K.Ai??A?iurlionio A?odA?ius ai??zDairykitAi??s nuo aukA?tA? bokA?tA?, tai keliAi?? pajusiteai???.

ai??zJei A? paradAi?? ateisite kelioms valandoms, nepajusite tos A?ventAi??s, kuri jauA?iama A?ia bAi??nant visAi?? dienAi?? ai??i?? ne veltui ai??zDidysis muzikA? paradasai??? yra patekAi??s A? Lietuvos rekordA? knygAi??. Juk geros muzikos niekada nebAi??na per daug ai??i?? jos visada trAi??ksta!ai???ai??i?? sakAi?? Lietuvos muzikA? sAi??jungos prezidentAi?? AudronAi?? A?igaitytAi??-NekroA?ienAi??. JubiliejinAi??s (vis dAi??lto penkiolikta!) A?ventAi??s proga A.Ai??A?igaitytAi??-NekroA?ienAi?? papasakojo, kad A?io renginio idAi??ja jai gimAi?? apsilankius visAi?? parAi?? trukusiame muzikos maratone Vokietijoje. ai??zMAi??sA? muzikantai 24 valandas tikrai iA?tvertA?, bet kol kas nesame tikri dAi??l publikosai???, ai??i?? planAi?? surengti tokio paties ilgio maratonAi?? MuzikA? sAi??jungos prezidentAi?? kol kas atideda ateiA?iai.

ai??zTai ai??i?? labai solidus visos Lietuvos renginys, jis mane labai dA?iugina. Jis suteikia galimybAi?? visiems muzikams pagroti NacionalinAi??s filharmonijos scenoje, leidA?ia paA?inti muzikinAi?? kultAi??rAi?? ne tik didA?iA?jA? miestA?, bet ir rajonA? gyventojams, kas yra labai svarbu. TodAi??l aA? kasmet dalyvauju A?ioje A?ventAi??jeai???, ai??i?? sakAi?? Lietuvos saksofono virtuozas Petras VyA?niauskas, uA?grojAi??s ir virA? debesA?.

Bene geidA?iamiausiu A?iA? dienA? ansambliu vadinamo ai??zSubtilu-Zai??? narys Povilas Velikis tikino, kad jauniems atlikAi??jams groti NacionalinAi??s filharmonijos scenoje yra didelAi?? garbAi??. ai??zNuo pat studijA? Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pradA?ios eidavau A? ai??zDidA?jA? muzikA? paradAi??ai??? ir svajodavau jame pagroti. Tik visAi?? dienAi?? jame iA?buvAi??s, supranti, kokia tai neeilinAi?? A?ventAi??ai???, ai??i?? A?ypsojosi akordeonistas.

Ai??ventiA?kas, azartiA?kas, A?iurlioniA?kas

GruodA?io 17 d. nuo vidurdienio iki vakaro Lietuvos nacionalinAi??je filharmonijoje Lietuvos publikai koncertavo ne tik A?alyje, bet ir visame pasaulyje pripaA?inti muzikos grandai, debiutuojantys jaunieji talentai, Auksinio disko laureatai.

Tarp klasikos ir lengvo dA?iazo ai??i?? tai, ko gero, renginio dvasiAi?? geriausiai apibAi??dinanti frazAi??. DA?iugu, kad tokiame gardA?iame akademinAi??s muzikos ai??zkokteilyjeai??? A?iurlionis skambAi??jo ir dA?iazo ritmu, ir atliekamas lietuviA?kais instrumentais.

Ai??iemet ai??zDidysis muzikA? paradasai??? stengAi??si pritraukti kuo daugiau jaunimo. Taikytos didelAi??s nuolaidos renginio bilietams, su Lietuvos geleA?inkeliais buvo susitarta dAi??l nuolaidA? kelionAi??s bilietams. Jaunimas neturAi??tA? bijoti klasikos renginiA?, nes juose skamba tikra muzika. Muzika A?irdA?iai ir sielai. JaunatviA?ka muzikantA? energija, improvizacijos ir gebAi??jimas iA?laikyti dAi??mesA? buvo patrauklus bet kokio amA?iaus publikai.

ai??z15 metA? ai??i?? nemaA?as laiko tarpas, mAi??sA? klausytojai jau uA?augo (turime nAi?? vieno parado nepraleidusA? 1997 metais septyneriA? buvusA? klausytojAi??), subrendo ir pasiekAi?? solidA? amA?iA?… TodAi??l labai norime patraukti jaunimAi?? ai??i?? tik nuo jaunA? A?moniA? susidomAi??jimo mAi??sA? renginiu ir apskritai akademine muzika priklauso, ar bus ai??zDidysis muzikA? paradasai??? po deA?imties metA?ai???, ai??i?? netikAi??tai renginiui iA?kilusias problemas dAi??stAi?? A. A?igaitytAi??-NekroA?ienAi??.

PrezidentAi?? nudA?iugino ir mintimis apie galimas akademinAi??s muzikos pateikimo formas ai??i?? viena, kai ruoA?i pripaA?into pasaulinAi?? A?lovAi?? pelniusio, visais A?manomais bAi??dais A?iniasklaidos noriai vieA?inamo uA?sienio atlikAi??jo koncertAi??, ir visai kas kita skleisti A?iniAi?? apie dar niekam neA?inomus Lietuvos atlikAi??jus, ypaA? ai??i?? jaunuosius.

Ansamblis ai??zSubtilu-Zai??? vis dar ieA?ko savAi??s, taA?iau kvietimas dalyvauti ai??zDidA?iajame muzikA? paradeai??? liudija pripaA?inimAi?? Lietuvoje. Pasak jA?, patekti A? tokA? renginA? reiA?kia, jog jau A?A? tAi?? pasiekei. Muzikantai ne tik kuria eksperimentinAi?? improvizacinAi?? muzikAi??, A?siterpianA?iAi?? tarp klasikos ir dA?iazo, bet ir patys linkAi?? A? eksperimentus. Ai??tai norAi??dami iA?bandyti Lietuvos publikAi?? vienAi?? antradienA? koncertAi?? surengAi?? pusAi?? aA?tuoniA? ryto, ir, sunku patikAi??ti, taA?iau salAi?? buvo pilnutAi??lAi??. Gerai muzikai laikas nAi??ra svarbu…

Matyti muzikAi??, girdAi??ti spalvAi??

Pirmieji pasirodAi?? jauniausi maratono dalyviai. Vilniaus B.Ai??Dvariono deA?imtmetAi??s muzikos mokyklos moksleiviA? simfoninis orkestras (vadovas ir dirigentas Modestas Barkauskas) pagrieA?Ai?? M.Ai??K.Ai??A?iurlionio simfoninAi?? poemAi?? ai??zMiA?keai??? ir A. DvoAi??A?ko SlavA? A?okA? Nr. 8, choras ai??zViva voceai??? (vadovai Virginija KatinienAi??, Raimondas Katinas) ir orkestras atliko D.Ai??Zakaro ir R.Ai??Katino kompozicijAi?? ai??zM. K. A?iurlionio keliuai???. Orkestras muzikavo jautriai, emocionaliai ir A?taigiai iA?kAi??lAi?? kulminacijas. IA? solo grieA?usiA? instrumentA? ypaA? graA?iai skambAi??jo trimitas. SlavA? A?okA? orkestras sugrojo skambiai, pakiliai, lengvai susidorojo su ritmais ir tempais. DA?iugu ai??i?? auga graA?us atA?alynas. Apie chorAi?? ai??zViva voceai??? pasakytume tAi?? patA? ai??i?? ateina stipri pamaina. PaA?ios kompozicijos tAi??sAi?? geriausias chorinAi??s muzikos tradicijas (ai??zAA? padainuosiu dainA? dainelAi??ai???, ai??zOi giria, giriaai???, ai??zOi lekia, lekia gulbiA? pulkelisai???) ir skambAi??jo nepriekaiA?tingai. Aktyviai Lietuvoje ir uA?sienyje koncertuojantis vaikA? kolektyvas 2011 m. balandA?io mAi??nesA? 17-ajame tarptautiniame jaunimo habanerA? konkurse Torevjechoje (Ispanija) laimAi??jo pirmAi??jA? prizAi?? ir 3000 eurA? premijAi??.

Vilniaus KaroliniA?kiA? muzikos mokyklos kamerinis orkestras (vadovas Donatas PruseviA?ius), sudarytas iA? septintokA? ir mokytojA?, atliko D.Ai??PruseviA?iaus aranA?uotus kAi??rinius ai??i?? D.Ai??Ortizo ai??zVier Recercadenai??? ir G.Ai??Abariaus ai??zLaimAi??s juostAi??ai??? (dirigavo KAi??stutis Lipeika, solistAi?? Greta KvedaraitAi??). Tos paA?ios mokyklos choras ai??zCanticaai??? (vadovAi?? Diana MikienAi??) kartu su 2011 metA? NacionalinAi??s premijos laureate Asta KrikA?A?iAi??naite (sopranas) padainavo J.Ai??Dassino ai??zLes Champs Ai??lysAi??esai???.

Suteikta proga pasirodyti Vilniaus filharmonijos scenoje pasinaudojo klaipAi??dieA?iai. Inga MaknaviA?ienAi?? paskambino M.Ai??K.Ai??A?iurlionio preliudAi?? F-dur, VL 188. Ai??i pianistAi?? ir koncertmeisterAi?? (ji subtiliai akompanavo solistAi??ms) pasiA?ymi aukA?ta garso kultAi??ra, profesionalumu. Rita PetrauskaitAi?? skoningai, A?variai, A?avAi??dama kriA?tolinAi??mis balso koloratAi??romis padainavo arijAi?? ai??zLascia ch’io piangaai??? iA? G.Ai??F.Ai??HAi??ndelio operos ai??zRinaldasai??? ir garsiAi??jAi?? A.Ai??Aliabjevo ai??zLakA?tingalAi??ai???. Loreta RamelienAi?? ai??i?? stipraus, skambaus operinio balso savininkAi??, atliko P.Ai??Tosti ai??zRosaai???, Lizos arijAi?? iA? P.Ai??A?aikovskio operos ai??zPikA? damaai??? ir arijAi?? iA? I.Ai??Kalmano operetAi??s ai??zLinksmoji naA?lAi??ai???. Loreta KarkauskaitAi?? A. A?igaitytAi??s iA?plAi??totAi?? liaudies baladAi?? ai??zUlijonaai??? ir Dalios arijAi?? iA? B.Ai??Dvariono operos ai??zDaliaai??? interpretavo A?prasmintai, atsiA?velgdama A? savitAi?? kAi??riniA? koloritAi??.

AntrAi??jAi?? maratono dalA? pradAi??jo birbynininkas Egidijus AliA?auskas ir pianistAi?? IndrAi?? BaikA?tytAi??. Pasirinkti kAi??riniai ai??i?? A.Ai??Piazzollos ai??zTanti Anni Primaai??? ir E.Ai??Bozza PastoralAi?? buvo atlikti skambiai, gyvai, A?viesus garsas atitiko meninAi?? idAi??jAi??, techniA?kai sudAi??tingos vietos buvo A?veiktos lengvai. SmuikininkAi?? Ingrida ArmonaitAi?? kartu su I. BaikA?tyte meistriA?kai atliko F.Ai??LatAi??no ai??zAA?arA? sambAi??ai??? ir R.Ai??Ai??A?edrino ai??zA la Albenizai???.

E.Ai??AliA?auskas maratonAi?? ai??zbAi??goai??? ir kitu marA?rutu: su savo vadovaujamu Lietuvos kariuomenAi??s orkestru atliko A. DvoAi??A?ko devintAi??jAi?? simfonijAi?? ir E. Balsio Andante cantabile iA? Antrojo koncerto smuikui ir simfoniniam orkestrui. A?ia jis pasirodAi?? kaip dirigentas, o Balsio kAi??rinA? atliko solo birbyne. Nors birbynAi?? skambAi??jo puikiai, iA?raiA?kingai, bet orkestrui tuo metu bAi??tA? pravertAi??s kitas dirigentas.

ai??zKaraliA? pasakojeai??? dalyvavo ir valtornA? kvartetas ai??zHornicaai??? (atliko V.Ai??LauruA?o RegtaimAi??, A.Ai??Bruknerio Andante), lietuviA? liaudies instrumentA? ansamblis ai??zVaivoraai??? ir merginA? choras ai??zLiepaitAi??sai??? (vadovAi?? Jolita VaitkeviA?ienAi??).

ai??zVaivoraai??? (vadovAi?? Lina NaikelienAi??, I kanklAi??s, AistAi?? BruA?aitAi??, II kanklAi??s, AuA?ra JuA?keviA?ienAi??, bosinAi??s kanklAi??s, Gediminas BerA?onis, birbynAi??, lamzdelis, Eugenijus A?iplys, birbynAi??, lamzdelis) pagrojo A.Ai??A?igaitytAi??s BarkarolAi?? ir V. GermanaviA?iaus ai??zAismaresai??? (premjera). Pastarasis kAi??rinys skambAi??jo patraukliai ir novatoriA?kai, pasirinktos iA?raiA?kos priemonAi??s (ai??zspiegianA?iosai??? birbynAi??s, vietomis skambanA?ios kaip kalnA? piemens ragas, negirdAi??ti kankliA? efektai, panaudotos molinAi??s A?vilpynAi??s ir t. t.) praplAi??tAi?? mAi??sA? liaudies instrumentA? garsA? A?vairovAi??. TikAi??tina, kad A?A?met savo 20-metA? A?venA?iantis ansamblis dA?iugins ir kitomis lietuviA? autoriA? premjeromis.

Su ai??zLiepaiA?iA?ai??? choru ai??zVaivoraai??? atliko A.Ai??A?igaitytAi??s ai??zA?iurlionio pasakAi??ai??? iA? ciklo ai??zDruskininkA? pasakaai???. Puiku, kad A?i stambios formos kAi??rinius mAi??gstanti kompozitorAi?? nepamirA?ta liaudies instrumentA?, A?traukia juos A? chorA?, simfoniniA? orkestrA? sudAi??tA? (birbynAi??s solo tapo muzikinAi??s dramos ai??zA?ilvinas ir EglAi??ai??? leitmotyvu, o E.Ai??AliA?ausko vadovaujamas birbyniA? ansamblis pakeitAi?? mediniA? puA?iamA?jA? grupAi?? vokalinAi??je choreografinAi??je misterijoje ai??zPraregAi??jimasai???). V.Ai??MiA?kinio ai??zOi A?Ai??laai??? atstovavo postmoderniai manierai su teatralizuotais elementais ai??i?? nusisukAi??s choras, atsisukantis choras, rankas kilnojantis choras; o A?odA?iai lietuviA?ki, kai kurie skambesiai ai??i?? liaudiA?ki. Dar skambAi??jo C.Ai??B.Ai??Agnestigo ai??zMissa in discantuai???. ai??zLiepaitAi??sai??? savo puikiu pasirodymu dar kartAi?? paliudijo tAi??sianA?ios geriausias choro tradicijas, prieA? kelis deA?imtmeA?ius pradAi??tas ant Tauro kalno, ProfsAi??jungA? rAi??mais vadintame pastate…

GirdAi??jome ir nestandartinAi??s sudAi??ties ansamblius: tai akordeonistas Genadijus Savkovas ir ansamblis ai??zRetroai??? (Tomas Leiburas, fortepijonas, Povilas Laurinaitis, kontrabosas, Marius Leiburas, muA?amieji) bei ai??zSubtiluai??i??Zai??? (Laurynas Vaitkus, tenorinAi?? birbynAi??, Dmitrijs Mihailovs, akordeonas, Povilas Velikis, akordeonas, Vytautas Ai??vaA?as, perkusija). G.Ai??Savkovas atliko C.Ai??Gardelio ai??zMeilAi??s dainAi??ai???, su T.Ai??Leiburo vadovaujamu ansambliu ai??i?? A. Astiero ai??zValkatAi??ai???, T. Murenos ai??zGarbanAi??ai??? bei G.Ai??Viseuro ai??zMontelbanazo A?viesasai???. Naujasis ai??zVignoniai??? firmos akordeonas, tviskantis prabangia karameline spalva, pagamintas pagal specialA? uA?sakymAi?? Italijoje, pasak solisto, dar visai naujas, todAi??l skambAi??jo santAi??riai, lyg pusbalsiu. G. Savkovas dA?iaugiasi su ai??zRetroai??? atradAi??s naujAi?? A?anrinAi?? niA?Ai??.

O A?tai ai??zSubtilu-Zai??? ai??i?? naujas balsas, pasireiA?kAi??s visa jAi??ga. 2005 m. susikAi??rusi grupAi??, kurioje, iA?skyrus V.Ai??Ai??vaA?Ai??, groja LMTA magistrantai, jau atkreipAi?? A? save dAi??mesA? ir Lietuvoje, ir uA?sienyje: 2008 m. XVIII tarptautiniame konkurse ai??zCitta di Lancianoai??? Italijoje laimAi??jo I vietAi??, 2009 m. akordeono muzikos konkurse ai??zCitta di Castelfidardoai??? ai??i?? III vietAi??, tarptautiniame akordeonistA? konkurso ai??zVilnius 2011ai??? ansambliA? kategorijoje ai??i?? I vietAi??. Nebuvo sunku nuspAi??ti, kad rimA?iausias pretendentas gauti pirmAi??kart A?steigtAi?? Publikos simpatijA? prizAi?? ai??i?? bAi??tent A?is kolektyvas. Visi muzikantai ai??i?? aukA?to lygio, muzikuoja lanksA?iai, gyvai ir nuotaikingai. O A?itaip virtuoziA?kai grieA?iant tenorine birbyne, ko gera, neteko girdAi??ti. Net du ai??zSubtilu-Zai??? nariai ne tik puikAi??s muzikantai, bet ir originalAi??s kAi??rAi??jai. P. Velikio ai??zInsertionai???, D.Ai??Mihailovo ai??zCopy-Pasteai??? ai??i?? tai smagAi??s ir kartu subtiliai sudAi??tingi ritmai, savita kalba, naujos muzikinAi??s idAi??jos. Ansamblis pagrieA?Ai?? rudeniA?kai ilgAi?? A.Ai??Piazzollos ai??zOtono Portenoai??? ai??i?? vAi??lgi visiA?kai nestandartiA?kai. Nupasakoti jA? atlikimo ar kAi??rybos stiliaus neA?manoma, ansamblA? bAi??tinai reikia iA?girsti.

Fortepijoniniam trio ai??zKaskadosai??? (Albina Ai??ikA?niAi??tAi??, RusnAi?? MataitytAi??, Edmundas Kulikauskas) grieA?iant M.Ai??K.Ai??A?iurlionio NoktiurnAi?? fis-moll, op. 4, Nr. 1, J.Ai??JuozapaiA?io ai??zMAi??nulio A?viesAi??ai??? ir F.Ai??Bajoro ai??zMomenti Sacriai???, salAi??je uA?geso A?viesa, o ant lubA? suA?mAi??A?avo Sauliaus Valiaus, Daumanto PlechaviA?iaus ir AistAi??s ValiAi??tAi??s sukurtos videoprojekcijos. Subtili ir stilingai atliekama muzika, maloni prietema suteikAi?? atgaivAi?? jau A? antrAi?? pusAi?? persiritusiam maratonui.

ai??zRamybAi??sai??? dalyje, A?alia ai??zKaskadA?ai??? ir I. ArmonaitAi??s su I. BaikA?tyte, muzikavo pianistas Gintaras JanuA?eviA?ius, ai??zDuo Strimaitisai??? ir A?iurlionio kvartetas bei dainininkAi?? SigutAi?? StonytAi?? ir jai akompanavAi??s Jurgis KarnaviA?ius.

RusA? muzikAi?? daA?niausiai atliekantis Gintaras JanuA?eviA?ius A?A? kartAi?? paskambino F. Chopino ai??zGrande Valse Brilianteai???, op. 34, Nr. 1, Barkarolle ir F.Ai??Liszto ai??zGrand Galop Chromatiqueai??? S. 219. Pianistas A?avAi??jo puikia technika ir atlikimo laisve, sodriu garsu, pasirinktus kAi??rinius jis paskambino nuotaikingai ir pakiliai.

Aidas ir EglAi?? StrimaiA?iai kartu su A?iurlionio kvartetu atliko E.Ai??Chaussono Koncerto smuikui, fortepijonui ir styginiA? kvartetui D-dur, op. 21, I dalA? bei G.Ai??KupreviA?iaus ai??zPreliudAi?? M. K. A?iurlionio atminimuiai???.

S. StonytAi??s ir J. KarnaviA?iaus duetas sukAi??lAi?? neeilinA? estetinA? pasigAi??rAi??jimAi??. GirdAi??jome arijAi?? ai??zVadoro pupilleai??? iA? G.Ai??F.Ai??HAi??ndelio operos ai??zJulijus Cezarisai???, arijAi?? ai??zE Suzanna non vien!.. Dove sonoai??? iA? W.Ai??A.Ai??Mozarto operos ai??zFigaro vedybosai??? ir S.Ai??Rachmaninovo ai??zPavasario vandenisai???. AukA?A?iausio lygio vokalas, stilinga suknelAi??, A?iltas gestas, A?ypsena… Duetas paliko mistiA?kAi?? A?spAi??dA?, sukurtAi?? atlikimo kultAi??ros per se. YpaA? norisi atkreipti dAi??mesA? A? J. KarnaviA?iaus fortepijono partijAi??, kuri buvo atitinkamai subtili, meistriA?ka, tiesiog susiliejo su solistAi??s kuriamu A?vaizdA?iu.

PaskutinAi??je maratono dalyje griaudAi??jo ai??zsunkioji artilerijaai???. Valstybinis choras ai??zVilniusai??? (vadovas Povilas Gylys) atliko G.Ai??Svilainio ai??zIA?jojo jojoai???, R. Rodgerso ai??zBlue moonai??? ir C.Ai??A. P. Fonsecos ai??zJubiabaai???. Roko Zubovo ir Sonatos ZubovienAi??s fortepijoninis duetas, talkinamas Ai??iauliA? kamerinio orkestro (vadovas Jonas JanuleviA?ius), atliko programAi?? ai??zNepaA?intas A?iurlionisai???. PynAi?? aranA?uotA? VarA?uvos periodo kAi??riniA? (mazurkA?, valsA?, polkuA?iA?) muzikantai pagrojo grakA?A?iai, stilingai ir elegantiA?kai. Nors A?ios akivaizdA?iai ai??zpolonizuotosai??? kompozicijos yra tik ankstyvieji bandymai raA?yti A?vairiais stiliais, vis dAi??lto tai buvo miela staigmena.

MaratonAi?? uA?baigAi?? Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ai??i?? jis, diriguojamas Juozo Domarko, atliko A?iurlionio ai??zJAi??rAi??ai???. Kadangi A?A? poema girdima reA?iau, nei maratono pradA?ioje skambAi??jusi ai??zMiA?keai???, daA?nai pamirA?ti, kokia tai didinga ir iA?kilminga, A?viesos kupina muzika. Orkestras tarsi sekAi?? sakmAi??, A?avAi??jo originalios A?iurlionio moduliacijos, instrumentuotAi??.

Lieka pridurti, kad renginA? vedAi?? Janina PranaitytAi??, Kotryna NekroA?iAi??tAi?? ir Ignas KrupaviA?ius.

KamilAi?? RupeikaitAi??, Daiva TamoA?aitytAi??, AudrAi?? DomeikaitAi??, Dora PlataunaitAi??

Parengta pagal publikacijas portaluose ai??zlrytas.ltai???, ai??z15min.ltai???, ai??zDiena.ltai???, ai??zA?inau viskAi??ai??? ir ai??zMuzikos baraiai???