VedAi??jai, A?iAi??rovai, A?monAi??s

A?URNALAS: NAUJASIS A?IDINYS – AIDAI
TEMA: BendrakultAi??riniai tekstai
POTEMAi??: TV
AUTORIUS: GraA?ina SviderskytAi??
DATA: 2011-12

VedAi??jai, A?iAi??rovai, A?monAi??s

GraA?ina SviderskytAi??

TV laidA? vedAi??jai neturi pasirinkimo. Jie iA? ekranA? vis A?ada susitikti ar pasimatyti, nors televizoriA? A?iAi??rintysis tAi??las MeA?kuA?iuose ir net TurniA?kAi??se veikiausiai niekada nesusitiko ir ateityje nepasimatys, tarkime, su Linu SamAi??nu iA? TV3 ir juolab Ralitsa Vassileva iA? CNN. ai??zSusitiktiai???, reiA?kia bAi??ti A?iAi??rimam, turAi??ti A?iAi??rovAi??. Ai??siklausius, tokiA? kodA? pilnas TV eteris: iA? BaltupiA?, Londono ar Niujorko, Ai??eA?kinAi??s ar Honkongo jie vis sako, kad jums paruoA?Ai?? laidAi??, dAi??koja jums uA? dAi??mesA?, linki jums gero vakaro ir kvieA?ia ai??zlikti kartuai??? su kitu vedAi??ju… Bet faktas lieka faktu: kaip buvote, taip ir liekate nesusitikAi??, nepaA?A?stami, nei greta, nei juolab kartu nebuvAi??, kas sau.

buy cefixime online indian pharmacy.

Tokia menka detalAi?? rodo, kaip didA?iai pripratome prie TV eterio srauto: A?gudome girdAi??ti, priimti siunA?iamus sigAi??nalus taip pat nejuA?ia, kaip kvAi??puojame. Antai net galime ai??zlikti A?sijungAi??ai???Ai??(!), jei laidos vedAi??jas taikliai suintriguoja ir maloniai papraA?o… Be abejonAi??s, tarp A?moniA?, vienu metu esanA?iA? abipus ekrano, uA?simezga ryA?ys. Bet tai ai??i?? kitoks, ypatingas ryA?ys. Net kai A?prasto vaizdo imtuvus nurungs trimaA?io vaizdo televizoriai ir A?iAi??rintysis neteks privilegijos spriegti skambA? sprigtAi?? ai??zkalbanA?iai galvaiai??? per ekrano stiklAi??, buvimo ai??zkartu, A?iapus ir anapusai??? fenomenas neiA?nyks. Juk laidos vedAi??jas niekad negebAi??s iA? tikrA?jA? ai??zbAi??ti kartuai??? su tAi??kstanA?iais, milijonais jA? A?iAi??rinA?iA?jA?. O jei negebAi??s, tai visada naudos tam tikrAi?? technikAi??, paprastas ar A?mantresnes gudrybes, kurios ai??zA?iapus ir anapusai??? skirtA? daro nepastebimAi??, tik kartais juntamAi??.

PradAi??kime nuo ABC: ar A?inote, kad vedAi??jas yra juo geresnis, juo labiau iA?lavAi??jAi??s keistokas jo A?gAi??dis jus (mus), A?iAi??rinA?iuosius, A?sivaizduoti filmuojanA?ios TV kameros objektyvo gelmAi??je? Bet kuris patyrAi??s ir geranoriA?kas vedAi??jas patars pradedanA?iajam: ai??zNebubenk teksto kamerai, pasakok istorijAi?? A?moguiai???. Tai ai??i?? ypaA? svarbu, gal net svarbiausia. Jei vedAi??jas tokio A?gAi??dA?io neturi, tai gali tapti bedarbiu, nes ekrane atrodo nepatrauklus, nepatikimas, keistas ar net A?tartinas, it mietAi?? prarijAi??s. Jei vedAi??jas tokA? A?gAi??dA? turi, gali tapti ai??zTV A?vaigA?deai???, nes ekrane atrodo savas. Kaip Linas arba Ralitsa.

Be abejonAi??s, tokie kaip Linas ir Ralitsa apdovanoti didesne asmenine charizma nei visos TV laidos vedAi??jo technikos kartu sudAi??jus. A?mogiA?kasis faktorius ai??i?? vidiniA? ir iA?oriniA? asmens savybiA? derinys ai??i?? televizijoje taip pat be galo svarbus. TaA?iau televizija visada, kiekvienu atveju, iA? principo yra piktografinis mediumas, vaizdaraA?tis. DAi??l to bet kuris TV veidas skiriasi nuo sutikto gatvAi??je, TV teatras ar koncertas skiriasi nuo gyvos scenos ir net ilga prakalba Algimanto A?ekuolio laidoje skiriasi nuo profesoriaus paskaitos auditorijoje. KiekvienAi?? A?odA? ar vyksmAi?? TV studijoje, TV filmavimo aikA?telAi??je tiesiogiai priima TV kamera, o ne jAi??s.

Lemtingas TV vedAi??jo A?gAi??dis gali bAi??ti dirbtinas (vien profesinAi??s meistrystAi??s iA?dava), natAi??ralus (vien A?gimto gebAi??jimo specifinAi?? iA?raiA?ka) arba toks ir anoks kartu. VisA? geriausias TV laidA? vedAi??jas yra tas, kuris iA? prigimties geba megzti kontaktAi?? su individais bei auditorijomis ir A?A? gebAi??jimAi?? dar iA?tobulina profesiniais bAi??dais, profesinAi??je aplinkoje. PaprasA?iau tariant, geriausias TV laidA? vedAi??jas maA?iausiai skiriasi ai??zekraneai??? ir ai??zgyvenimeai???. TV studijoje ar filmavimo aikA?telAi??je jis ai??i?? tikras profeAi??sionalas: nesiversdamas per galvAi?? tiesiog A?A?velgia, jauA?ia jus TV kameroje, kreipiasi A? jus kiaurai jAi??, ir tiek.

Bet… kaip A?ia dabar, ai??zkiaurai kamerAi??ai???? Ar taip A?manoma? AiA?ku, neA?manoma: kamera yra riba, slenkstis, barjeras. KalbAi??tis gyvai ir prieA?ais arba per kamerAi?? yra kas kita. BAi??ti tiesioginiame (ar netiesioginiame) eteryje yra kas kita nei tiesiog bAi??ti. Ir stebAi??ti A?mones eteryje irgi reiA?kia kAi?? kita nei, pavyzdA?iui, stebAi??ti kolegas per susirinkimAi?? darbe.

Reikia skirti jus, t. y. bendrinA? A?iAi??rovAi?? ir Jus, t. y. tikrinA? asmenA?. TV laidos vedAi??jo adresatas yra A?iAi??rovas, o ne JAi??s. Kai vedAi??jas kreipiasi A? A?iAi??rovAi??, jis nuA?vinta malonia, oria ar santAi??ria pagarba ir/ar biA?iulyste ir visa savo kAi??no kalba byloja: ai??zMalonu jus matytiai???. Bet A? Jus, Tamsta, niekas, net eterio galiAi??nAi?? Oprah Winfrey neA?stengia, nesugeba kreiptis, nes JAi??s niekaip, absoliuA?iai jokiais bAi??dais neiA?sitenkate TV kameroje, tame A?altai A?vilganA?iame juodo plastiko ir optiniA? lAi??A?iA? apskritime.

coupons for viagra.

Negi vedAi??jai prieA?ais kamerAi?? vaidina, apsimetinAi??ja? Ne. Bent jau ne visai taip.

Geresni ir geriausi vedAi??jai naudoja tokA? ai??zfokusAi??ai???: redukuoja jus A? iA?galvotAi?? subjektAi??, kuris TV kameros cilindre puikiai iA?sitenka ir visada jame paslaugiai tAi??no. PopuliarAi??s subjekto variantai yra geroji moA?iutAi??, kaimynas, biA?iulis, draugAi??, artimasisAi??ai??i?? bet kas, kas rAi??pi ir su kuo gera, malonu bendrauti. Tas padaras TV kameroje nesate, negalite bAi??ti jAi??s. Bet sykiu tas padaras yra visas tAi??kstantis ar net A?imtas milijonA? jAi??sA?Ai??ai??i?? nelygu apie kokiAi?? TV laidAi?? kalbame. Su tuo padaru vedAi??jas ir kalba: uA?mezga artimAi??, beveik intymA? ryA?A?, visai kaip su gyvu A?mogumi. Taip lengviau ir iA?laikyti, ir uA?maskuoti laidos formatui tinkamAi??, pageidaujamam santykiui deramAi?? pozAi??: nuo verslo klasAi??s dalykiA?kumo, oficialumo, solidumo iki vakarAi??lio betarpiA?kumo, flirto, klounados. Juo geresnis profesionalas, juo maA?iau krinta A? akis ir erzina jo poza, kameros barjeras netrikdo, skirtis tarytum iA?tirpsta. Tai ir yra ai??zfokusasai???: nebubenti teksto kamerai, bet pasakoti istorijas (kameroje tAi??nanA?iam) A?mogui.

Skamba paikai? Netikite? Paklauskite Oprah Winfrey, gal ji A?tikins. ai??zTV narvelisai???, A?tai, vAi??l ruoA?iasi A? Oprah TV miestAi?? A?ikagAi??, bet tikrai jos nebeklaus: pakako kalbamAi?? dalykAi?? gerai patirti savo kailiu ir dar andai pasitvirtinti su CNN International senbuviais, pasaulinio TV eterio asais Ralitsa Vassileva, Johnatanu Mannu bei kitais.

Jei bendravimas per mediumAi?? nebAi??tA? ypatingas ir nuo gyvo bendravimo nesiskirtA?, tai nAi?? nereikAi??tA? tokiA? A?odA?iA? kaip ai??zvedAi??jasai??? ir ai??zA?iAi??rovasai???. Bet A?tai, prireikAi??. AnksA?iau reikAi??jo ne tik A?odA?iA?, bet ir ryA?kiA? vaidmenA?. VedAi??jai bAi??davo lengvai A?simenamA?, patraukAi??liA? bruoA?A?, daA?niausiai elegantiA?kos iA?vaizdos, raiA?kios dikcijos, pasitempAi?? ir, dabar sakytume, pernelyg A?sijautAi??, labai susireikA?minAi??, atitolAi?? nuo A?iAi??rovo per pagarbA? atstumAi??, taip tarsi pabrAi??A?dami praneA?amos A?inios svarbAi?? ir mediumo didingumAi??. A?iAi??rovas klusniai atsidAi??davo savo rolei: tiesiog… A?iAi??rAi??davo televizoriA?, tik dabar prie visur esanA?io televizoriaus daro, dovanokite, bet kAi?? ir viskAi??.

ModernybAi??je A?prasta skirtybiA? nepaisyti, jas painioti, tapatinti ar bent uA?glaistyti. Ar pastebAi??jote, kad geresni ir geriausi TV laidA? vedAi??jai ypaA? retai mini A?odA? ai??zA?iAi??rovaiai???? NAi??ra jokiA? A?iAi??rovA?, esate tik JA?S. ai??zMieli A?iAi??rovaiai??? tapo tokia pat atgyvena, kaip ir kadais laiA?kuose A?prastas kreipinys ai??zMiela Redakcijaai???. Vietoje kvietimo A?iAi??rAi??ti iA? ekranA? raginama ai??zbAi??ti kartuai???, ai??zlikti su…ai??? Skirtis iA?trinama, vienatiniame JA?S visi kaip vienas A?sijungAi?? ir susijungAi?? pasiutiA?kai kintanA?ioje eterio marmalynAi??je.

A?inoma, reikAi??tA? stebAi??tis, jei bAi??tA? kitaip. Pasaulis paA?Ai??lo suktis vien dAi??l nepakeiA?iamo ir gyvybiA?kai svarbaus ai??zjAi??sai???. Kaip parduotuvAi??je elementarus pirkimas-pardavimas pavirto didA?iai suasmeninto rAi??pesA?io, jusles dirginanA?io, net A? priklausomybAi?? vedanA?io malonumo aktu, taip televizijoje elementarus A?inios siuntimas-priAi??mimas (ir pardavimas!) pavirto A?junkinanA?iu tariamu bendravimu, buvimu kartu su jumis. Ir TV siunA?iama A?inia, kaip kitos prekAi??s, prarado paskirties aiA?kumAi??, stabilaus patikimumo, ilgaamA?iA?kumo privalumAi??.

Zygmuntas Baumanas yra taikliai pastebAi??jAi??s, kad vedAi??jai nebesAi??di TV studijose iA?sitempAi?? it stygos, bet vaikA?to, gestikuliuoja ir net prieA? itin svarbA? praneA?imAi?? A?iniA? laidoje, prieA? A?jungiant mikrofonus, atseit A?nekuA?iuojasi, tarytum netyA?ia uA?klupti: taip esAi?? teigia A?inios praeinamumAi??, menkAi?? patvarumAi??. Galima papildyti, kad ir po svarbiA? praneA?imA?, laidos pabaigoje A?prastas vedAi??jA? gestas ai??i?? nuo darbastaliA? vienu mostu krAi??von suA?luoti perskaitytus tekstus, padAi??ti juos A? A?alA?, tarsi palikti praeiA?iai ai??i?? taip pat liudija patirto, suvartoto akimirksnio pabaigAi?? ir, iA?kart, kito pradA?iAi??: ai??zSusitiksime po valandosai??? arba ai??zAtnaujintos A?inios ai??i?? lygiai devintAi??ai???.

Kitas A?ingsnelis, aukA?tesnAi?? pakopaAi??ai??i?? jau ne meistriA?kai sukurta bendrystAi??s iliuzija, bet nuasmenintas bendras buvimas, vieninga, sutartinAi?? bAi??tis TV eteryje. Globalioji CNN, pavyzdA?iui, seniai nesitapatina su kaA?kokia iA?karA?usia televizija. Tpfu, kam tokia dar gali bAi??ti A?domi? Ji skelbia: CNN yra politika. Arba CNN yra pinigai. Itin populiaraus (ir, banaliai dAi??sninga, skandalingai pagarsAi??jusio) CNN vedAi??jo laidos pavadinimas ai??i?? Quest Means Business. JA? galima suprasti ir taip: ekstravagantiA?kasis britas Richardas Questas pats yra verslas. Tai ai??i?? didA?iulis TV laidos vedAi??jo tapatumo virsmas: dievai beA?ino, kas jis iA? tikrA?jA? per A?mogus, uA?tat jis tampa aiA?kia idAi??ja, A?kAi??nija tikslA? kodAi??. Tai ai??i?? nebe A?iaip gabus televizijos darbuotojas. Tai tiesiog investicijA? portfelis su akiniais ant nosies. Tobula!

Tiesa, be vedAi??jA? TV eteryje dar maiA?osi gausybAi?? kitA?: paA?nekovA?, komentuotojA?, sveA?iA?, dalyviA?.Ai?? Bet, trumpai tariant, jie irgi neturi jokio pasirinkimo, jokiA? A?ansA? keberiotis antraip. Kaip taikliai palygino Dorothy ir Jerome Singer bei Diana Zuckerman, eterio A?nekos primena nesibaigiantA? vakarAi??lA? milA?iniA?kame nepaA?A?stamA?jA? bAi??ryje: kas kelias minutes, net sekundes esi pristatomas vis naujam sutiktajam, ir tai yra ganAi??tinai smagu, tik A?tai sunku A?sidAi??mAi??ti jA? vardus, prisiminti, apie kAi?? jie A?nekAi??jo. Arba kad jie A?ia iA?vis buvo. Net jei viskAi?? prisiminsi, kas iA? to: rytoj vAi??l bus vakarAi??lis, nauji vardai ir naujos temos, ir, A?inoma, vAi??l slapA?iausios (tam vakarui) paslaptys.

Galiausiai, jei kas nors santykyje ai??zkartu, A?iapus ir anapus ekranoai??? turi pasirinkimAi??, tai tik A?iAi??rovai. Bet irgi ribotAi??. Objektyviai jA? galiAi?? pasirinkti, sprAi??sti riboja nuo ai??zkalbanA?iA? galvA?ai??? skirianti erdvAi?? (bent pusmetris ar deA?imtys tAi??kstanA?iA? kilometrA?), laikas (mikrosekundAi?? ar keli deA?imtmeA?iai), ekranas (kameros). Be to, subjektyviai riboja patirtis ir iA?manymas. Juo A?ito maA?iau, juo daA?niau A?iAi??rovui, lyg somnambului, bet kuris ai??zTV veidasai??? atrodo tinkamas ai??zlikti kartuai???. Juo daugiau, juo daA?niau dAi??mesys kliAi??va uA? A?vairiausiA? detaliA? ir tokA? impulsAi?? slopina. Bet gi patirtis ir iA?manymas savaime turi didesnAi?? iA?liekamAi??jAi?? vertAi?? nei pridera. Tai ai??i?? vieni iA? trukdA?iA?, kurie, kaip sakAi?? Baumanas, reikalauja gilesnAi??s refleksijos, nei savo reikalais uA?siAi??mAi?? vartotojai iA?gali pakelti. Netobula! Tad, jei galite, ai??zlikite A?sijungAi??ai???. Pagaliau, alternatyvus pasiAi??lymas juk skamba visai nekaip.