VerstinAi??s literatAi??ros derlius: paralelAi??s ir A?vairovAi??. Jurgos KATKUVIENAi??S, Dalios ZABIELAITAi??S ir Mariaus BUROKO pokalbis

A?URNALAS:Ai??LITERATA?RA IR MENAS
TEMA: LiteratAi??ra
AUTORIUS:Ai??Jurga KatkuvienAi??, Dalia ZabielaitAi??, Marius Burokas
DATA: 2013-11

LiteratAi??ros derlius ai??i?? ne greitojo maisto porcija, tik uA?metAi??s akA? tikrosios jo vertAi??s nepamatysi. Tad geriausiai A?vertintA? praAi??jusiA? metA? knygA? sAi??raA?as paskelbtas tik A?A? rudenA? ai??i?? per Vilniaus knygA? festivalA?. Ai??A?met Lietuvos literatAi??ros sAi??jungos skelbiamuose MetA? verstinAi??s knygos rinkimuose balsavo ir ekspertai, ir skaitytojai. IlgAi??jA? (22 pozicijos) sAi??raA?Ai?? ir iA? jo atsijotAi?? finalinA? A?eA?etukAi?? aptaria literatAi??rologAi??sAi??JURGA KATKUVIENAi??Ai??irAi??DALIA ZABIELAITAi??Ai??bei poetas, vertAi??jas ir publicistasAi??MARIUS BUROKAS.b_600_450_16777215_00_images_iliustracijos_zurnalas_2013_2013-11-01_nr._3447_bulvs20130930_009.jpg

zyban without prescription Jurga: Mane 2012 metais nudA?iugino A?vairiakalbAi?? literatAi??ra. TikAi??kimAi??s, kad A?i gera tendencija iA?liks. Pirmuose MetA? verstinAi??s knygos rinkimuose padejuodavom, kad groA?iniuose vertimuose dominuoja anglakalbAi?? literatAi??ra; A?siterpdavo tik po vienAi?? kitAi?? vertimAi?? iA? lenkA?, prancAi??zA? ar kitA? kalbA?. 2012 metA? apA?valgoje jau galima iA? tiesA? kalbAi??ti apie pasaulinAi?? literatAi??rAi??. Ai?? skaitytojA? rankas pateko japonA?, ispanA?, kroatA?, kubieA?iA?, NyderlandA?, PietA? KorAi??jos, prancAi??zA?, rusA?, suomiA?, turkA? autoriA? kAi??riniai. Skaitytojai jau gali diskutuoti ir apie maA?iau mums paA?A?stamA? kraA?tA? raA?ytojus.
Marius: Turim iA?ties margAi?? sAi??raA?Ai??. Dar reikia paminAi??ti ir A?anrA? A?vairovAi?? ilgajame sAi??raA?e ai??i?? ne tik romanai, bet ir poezija, pjesAi??s, autobiografijos ir netgi publicistinAi?? proza.
Dalia: Tikrai, 2012-ieji buvo A?domAi??s tuo, kad iA?leista A?vairiA? A?anrA? ir stiliA? verstiniA? knygA?. Kiekvienas A?anras A?domus savaip ai??i?? ir biografija, ir socialinis ar istorinis romanas, ir eseistika, ir, A?inoma, CzesAi??awo MiAi??oszo kultAi??rinAi??-istorinAi?? proza. Ai??domu buvo skaityti ne vien tik romanus, kaip kad bAi??davo ankstesniais metais. Be to, kad 2012-ieji pristatAi?? daug naujA?, lietuviA? skaitytojui dar nepaA?A?stamA? vardA?. Tarp jA? yra keli A?domAi??s ir verti dAi??mesio debiutiniai romanai ai??i?? pavyzdA?iui, jaunos raA?ytojos Teos Obrecht ai??zTigro A?mona” ar Tomo Rachmano romanas aktualia tema apie A?iuolaikinAi?? A?urnalistikAi?? ai??zNetobulieji”.
Marius: Beje, ilgajame sAi??raA?e yra ir vienaip ar kitaip su Lietuva susijusiA? knygA?. PavyzdA?iui, PietA? korAi??jietis paraA?Ai?? romanAi?? apie UA?upA?. O rusA? raA?ytoja Lena Eltang gyvena Vilniuje, tad jos kAi??ryboje irgi blyksteli lietuviA?ki motyvai. MiAi??oszo lietuviA?kumas mums jau tarsi savaime suprantamas.
Brand Viagra buy european pharmacists and medics group. Dalia: Jo ai??zAbAi??cAi??lAi??” ai??i?? iA?ties A?domi knyga ir dAi??l A?anro. Tai ir memuaristika, ir sykiu kultAi??rinAi??-istorinAi?? studija. MiAi??oszas prisimena VilniA?, kokiame gyveno, pasakoja apie lenkiA?kAi??jAi?? Vilniaus kultAi??rAi?? ir istorijAi??. Knyga A?domiai sudAi??liota ai??i?? abAi??cAi??lAi??s tvarka pasakojama apie A?mones, daiktus, reiA?kinius, kultAi??rines-istorines sAi??vokas. Ji iA?siskiria iA? visA? kitA? MiAi??oszo knygA?.
Jurga: Antra vertus, mums Lietuvoje MiAi??oszas toks savas, kad jam jau pakanka tik pavardAi??s ai??i?? kitokios rekomendacijos nelabai reikalingos.
Dalia: PratAi??siant A?anrA? temAi??, man iA?skirtinAi?? pasirodAi?? Haruki Murakami ai??zKAi?? aA? kalbu, kai kalbu apie bAi??gimAi??”. Jau esam A?pratAi?? skaityti A?io raA?ytojo romanus, o A?i knyga ai??i?? autobiografinAi??, tokiA? iA?leidA?iama nedaug. Pernai ir uA?pernai autobiografiniA? knygA? turAi??jom visai maA?ai.
Marius: DAi??l A?anro man tikrai A?domi buvo biografinAi?? Jono Krakauerio knyga ai??zAi?? laukinA? pasaulA?” ai??i?? labai savitas biografijos ir esAi?? derinys.
Jurga: Joje juntama A?gudusio publicisto plunksna.
O grA?A?tant prie paraleliA? ilgajame sAi??raA?e ai??i?? jA? yra ir daugiau, galbAi??t kaip tik dAi??l kalbA? A?vairovAi??s. Man paA?iai buvo labai A?domu skaityti MatAi?? MatiA?iAi??iA?, kurio pjesiA? problematika susijusi su BalkanA? istorija, pokario situacija. Kitaip, bet labai A?domiai jas atliepia istorinAi??s peripetijos Teos Obrecht romane ai??zTigro A?mona”. Daug suA?inojau apie tA? kraA?tA? kultAi??rAi??, istorinAi?? patirtA?.
Dalia: Jei jau prakalbome apie istorinAi?? tematikAi??, bAi??tina paminAi??ti Orhano Pamuko romanAi?? ai??zMano vardas Raudona”. RaA?ydamas apie gimtAi??jAi?? TurkijAi?? autorius nukelia net A? XVI amA?iA? ir labai A?domiai pasakoja apie miniatiAi??rA? menAi??.
Jurga: Su istorine tematika susijusi ir Manuelio Rivaso knyga ai??zDailidAi??s pieA?tukas”. MeilAi??s istorija plAi??tojasi Ispanijos pilietinio karo fone. Galima bAi??tA? teigti, kad ir latviA? poezijos knyga (ai??zPavasaris bus kaip visuomet: A?iuolaikinAi??s latviA? poezijos antologija”) yra istorinio laikotarpio atspindys. Atrinkta nepriklausomybAi??s metais paraA?yta skirtingA? kartA? poezija.
Marius: Beje, labai iA?samus rinkinys. Tikrai padeda susidaryti A?spAi??dA? apie latviA? poezijAi??. Ai??iuo aspektu kol kas geresnAi??s knygos nAi??ra.
Jurga: MAi??sA? ilgajame sAi??raA?e buvo ir daugiau susikertanA?iA? gijA?. PavyzdA?iui, Andrei’aus Makine’o ai??zTrumpa amA?inA? meiliA? knyga” ir Sofi Oksanen ai??zStalino karvAi??s”. Abu romanai reflektuoja sovietinA? laikotarpA?, taA?iau per labai skirtingas asmenines prizmes. Oksanen pasirinko moteriA?kAi?? linijAi??, per jAi?? atskleidA?ia suoAi??miA?ai??i??estA? santykiA? problematikAi??, bet sykiu labai atpaA?A?stama ir sovietinAi?? tikrovAi??. Makine’as savo vaikystAi??s, praeities, susijusios su sovietinio gyvenimo peripetijomis, patirtA? atskleidA?ia per A?vairias meilAi??s istorijas.
Ai??iA? metA? sAi??raA?as iA? tiesA? atskleidA?ia skaitytojams plaA?iausiAi?? A?iuolaikinAi??s uA?sienio literatAi??ros perspektyvAi??. O kalbant apie literatAi??rinAi?? vertAi??, jis yra labai netolygus. Ai?? ilgAi??jA? sAi??raA?Ai?? pateko iA?ties sunkiai sugretinami autoriai MiAi??oszas, Murakami, Ravalecas… DAi??l to A?A?met nebuvo taip lengva iA?rinkti rekomenduojamAi?? geriausiA?jA? A?eA?etukAi??.
Ai?? metA? verstinAi??s knygos ilgAi??jA? sAi??raA?Ai?? patenka knygos, paraA?ytos per pastaruosius trisdeA?imt metA? ai??i?? be to, A?iAi??rime meninAi??s vertAi??s ir vertimo kokybAi??s. SAi??voka ai??zmeninAi?? vertAi??” daug kAi?? gali nuteikti maiA?tingai, bet joje cenzAi??ros prado tikrai nAi??ra: knygos tiesiog turi bAi??ti ai??zgera literatAi??ra” ai??i?? su pretenzija A?veikti laiko iA?bandymAi??, taip pat atspindAi??ti uA?sienio literatAi??rA? tendencijas. Mes skiriame jAi?? nuoAi??popsiniA?Ai??ai??i?? vienadienio populiarumo ai??i??Ai?? laisvalaikio skaitiniA?.

b_600_450_16777215_00_images_iliustracijos_zurnalas_2013_2013-11-01_nr._3447_bulvs20130930_012.jpg

ai??zTradicinis A?iuolaikinis romanas” ir nuomoniA? skirtumai

Dalia: IA? ilgojo mAi??sA? sAi??raA?o iA?siskiria Vincento Ravaleco ai??zPadugnAi??s giesmAi??” ai??i??Ai?? socialinAi??s kritikos romanas. Kritikuojami mAi??sA? laikai, dabartinAi?? visuomenAi??. TokiA? romanA? ne tiek daug tenka skaityti. A?ia pasakojama apie A?iuolaikinAi?? PrancAi??zijAi??, atskleidA?iama tamsioji visuomenAi??s pusAi??.
Jurga: O man ai??zPadugnAi??s giesmAi??” buvo tiesiog A?iuolaikinis prancAi??ziA?kas ai??zDidA?iojo Getsbio” variantas.
Marius: Nors viskas lyg ir gerai surikiuota, bet pati knyga man nepatiko.
Jurga: Ai??vedA? raA?ytoja Karin Alvtegen ai??i??Ai??Ai?? pripaA?inimo sulaukusi detektyvA? autorAi??, bet pernai pasirodA?iusiame psichologiniame romane ai??zTikAi??tina istorija”, narstant vidines A?mogaus bAi??senas, gausu stereotipA?: milijonierius nusivilia savo gyvenimu, namA? A?eimininkAi?? ai??i?? vyru, o miA?kA? senolis atveria jiems gyvenimo prasmAi??… ManAi??s tokios linijos neA?tikina. PrieA?ingybAi?? galAi??tA? bAi??ti Reinaldo Arenaso autobiografija ai??zKai ateis naktis” ai??i?? tik apmaudu, kad netikslus pavadinimas nebeiA?laiko nei aliuzijos, nei tikrosios minties (turAi??tA? bAi??ti ai??zPrieA? sutemstant” ar ai??zPrieA? sutemas”). Tai sukreA?iantis, provokatyviai atviras pasakojimas apie sistemai neparankaus kurianA?io A?mogaus gyvenimAi?? Kuboje, raA?ytojA? aplinkAi??, jA? dar sustiprina homoseksualumo linija. Knyga iA?siskiria ne vien dAi??l Kubos realijA? sklaidos, ji atliepia A?iandienos problematikAi?? dAi??l lyties tapatybAi??s, savo tapatybAi??s paieA?kA?…

Geriau vAi??liau negu niekad

Marius: ai??zKarA?tA?” naujienA? sAi??raA?e tikrai nAi??ra daug. Tarp originalo ir lietuviA?ko vertimo neretai susidaro 10ai??i??15 metA? tarpas.
Jurga: Viena aktualiausiA? naujienA?, man regis, suomiA? raA?ytojos Oksanen ai??zStalino karvAi??s”. Dar jaunos iA? BalkanA? kilusios JAV raA?ytojos Obrecht knyga ai??zTigro A?mona” ai??i??Ai?? originalas iA?Ai??jo 2011 metais.
Dalia: O tai buvo debiutinis jos romanas. Be to, ai??zA?vieA?iena” galima vadinti Elif Shafak ai??zKeturiasdeA?imt meilAi??s taisykliA?”.
Marius: Bet A?tai debiutinis Zadie Smith romanas ai??zBalti dantys” iA?leistas jau prieA? deA?imt metA?…
Jurga: Apie 2000-uosius uA?sienio literatAi??roje itin iA?ryA?kAi??jo multikultAi??riA?kumo tema… Zadie Smith romanas kaip tik dAi??l to ir buvo labai aktualus.
Marius: Tai vienas pirmA?jA? romanA?, kuriuose kalbama apie emigrantA? padAi??tA? pasaulio didmiesA?iuose.
Jurga: LietuviA? skaitytojui emigracijos tematika net daugiau nei po deA?imt metA? skamba uA?tektinai aktualiai.

b_600_453_16777215_00_images_iliustracijos_zurnalas_2013_2013-11-01_nr._3447_bulvs20130930_017.jpg

Atwood, Margaret. TarnaitAi??s pasakojimas (iA? anglA? kalbos vertAi?? NijolAi?? ChijenienAi??)

Jurga: ApA?velgiant 2012 metA? verstines knygas, galima pereiti ir prie komisijos nariA? iA?rinkto trumpojo sAi??raA?o. Pirmiausia norAi??A?iau paminAi??ti Kanados raA?ytojos Margaret Atwood romanAi?? ai??zTarnaitAi??s pasakojimas”, kuris pirmAi?? kartAi?? pasirodAi?? 1985 metais. Kaip matyti, romanas turi savo istorijAi??, laiko patikrintas ir nepraradAi??s aktualumo.
Marius: Margaret Atwood jau A?Ai??jo A? XX a. antros pusAi??s kanonAi??, ji darAi?? A?takAi?? ir kitiems raA?ytojams. Ir apskritai ji ai??i?? literatAi??ros reiA?kinys. Bet kiekvienas Atwood romanas vis nustebina ai??i?? diapazonu, iA?radingumu, vaizduote. Kritikai A?A? Atwood romanAi?? laiko paA?iu brandA?iausiu ir stipriausiu ai??i?? puiku, kad jis pagaliau pasirodAi?? ir lietuviA?kai. Tai ai??i?? ir lyA?iA? santykiA?, ir totalitarinAi??s santvarkos studija. ai??zTarnaitAi??s pasakojimas” ai??i?? neabejotinai vienas svarbesniA? pernai pasirodA?iusiA? romanA?. BAi??tA? graA?u, jei lietuviA?kai bAi??tA? iA?leista ir visa autorAi??s trilogija, kurios paskutinioji dalis pasirodAi?? visai neseniai.

Eltang, Lena. Akmeniniai klevai (iA? rusA? kalbos vertAi?? Vladas BraziAi??nas)

Marius: Lenos Eltang ai??zAkmeniniai klevai” man patiko dAi??l to, kad tai nAi??ra lengvas tekstas. Jis tirA?tas, daugiasluoksnis, reikia sekti uA?uominas, antraip pamesi gijAi??, kas, kodAi??l ir su kuo susijAi??s. TaA?iau romanas iA? tiesA? A?domus, patraukli intriga ai??i??Ai?? ji net A?iek tiek detektyvinAi??, nagrinAi??jamos paraliteratAi??rinAi??s problemos. Versti tokA? kAi??rinA? tikrai nebuvo lengva. Man patinka knygos, kuriose reikia ai??zkapstytis” ir aiA?kintis, su enciklopedinAi??mis uA?uomazgomis, kuriose randi ir A?io, ir to. Beje, ai??zAkmeniniai klevai” ai??i??Ai?? sAi??lyginAi??s trilogijos dalis.

MatiA?iAi??, Mate. PomirtinAi?? trilogija (iA? kroatA? kalbos vertAi?? Julija GulbinoviA?)

Jurga: Smagu A?alia kanadietAi??s, bosniA? kilmAi??s amerikietAi??s, turkA?, lenkA? ir rusA? raA?ytojA? trumpajame sAi??raA?e matyti ir kroatA? raA?ytojAi?? MatAi?? MatiA?iAi??iA?. Nebijau rodyti savo entuziazmo: jis man buvo atradimas! Knyga pirmiausia A?domi tuo, kad tai dramaturgija: trys pjesAi??s pavadintos ai??zPomirtinAi?? trilogija”. SiuA?etai susijAi?? su nesenu BalkanA? karu ai??i?? tiksliau sakant, vaizduojamos pokario situacijos, karo paveikti gyvenimai ir likimai. Dramos paraA?ytos su gera doze grotesko, su juodu humoru, taA?iau sykiu labai jautriai ir stipriai, sukreA?iamai atveria gyvenimo realybAi??. BAi??tinai reikia paminAi??ti pagarbAi?? skaitytojui ai??i?? pjesAi??s iA?leistos su geru A?vadu bei paaiA?kinimais. Akivaizdus vertAi??jos Julijos GulbinoviA? pastangA? ai??zprisijaukinti” kalbAi?? ir tarmAi?? rezultatas, uA?tat tikrai apmaudu, kad knygoje likAi?? redagavimo, korektAi??ros klaidA?.

Obreht, Tea. Tigro A?mona (iA? anglA? kalbos vertAi?? Vidas MorkAi??nas)

Dalia: Teos Obrecht ai??zTigro A?mona” ai??i??Ai?? A?domus istorinis socialinis romanas, pasakojantis apie buvusiAi?? JugoslavijAi??, apie nesenAi?? BalkanA? karo konfliktAi??. Ai?? pasakojimAi??, kuo tada gyveno A?monAi??s, kaip iA?gyveno tuos A?vykius, A?sipina ir magiA?ko realizmo gija. Knyga A?domi ir gyva, ir vertimas geras ai??i?? skaitydama jo net nejauti.
Marius: BalkanA? magiA?kasis realizmas ai??i??Ai?? liAi??dnesnis ir melancholiA?kesnis uA? LotynA? Amerikos, jis labai susijAi??s su mirtimi. O tenykA?tis tautA? katilas ai??i?? dAi??kinga dirva vaizduoti konfliktus, netikAi??tus A?vykius ir netgi stebuklus. Jauna autorAi?? tikrai sugebAi??jo tai pasitelkti.

Pamuk, Orhan. Mano vardas Raudona (iA? turkA? kalbos vertAi?? Justina PilkauskaitAi??-KariniauskienAi??)

Jurga: Orhanas Pamukas ai??i?? klasikinis mAi??sA? sAi??raA?o autorius, jA? minime nuo pat verstinAi??s knygos rinkimA? pradA?ios. Knyga ai??zMano vardas Raudona” mane pradA?iugino, nes po lengvesnio A?anro ai??zNekaltybAi??s muziejaus” Pamukas A?ia vAi??l pademonstravo tikrAi??jA? pasakotojo talentAi??. AiA?ku, autorius lieka iA?tikimas savo tematikai, gvildena RytA?ai??i??VakarA?, krikA?A?ioniA?kosiosai??i??musulmoniA?kosios civilizacijA? susidAi??rimAi??. Visa tai, taip pat ir tradicijos bei modernumo konfliktai, bAi??dinga ir romanui ai??zMano vardas Raudona”. Bet sykiu matome, kaip puikiai Pamukas valdo A?vairius A?anrus. SkaitytojAi?? patraukia ir meistriA?kai pateikta tematika, ir gana A?mantrus, ornamentuotas siuA?etas. ai??zMano vardas Raudona” ai??i??Ai??Ai?? detektyvinis pasakojimas, suskirstytas A? fragmentus iA? skirtingA? veikAi??jA? perspektyvA?, ir vaizduojantis miniatiAi??rA? pieA?Ai??jA? gyvenimAi?? XVI a. OsmanA? imperijoje.

Pilch, Jerzy. Mano pirmoji saviA?udybAi?? (iA? lenkA? kalbos vertAi?? Vyturys Jarutis)

Marius: Jerzis Pilchas ai??i?? kalbos virtuozas ir pasakotojas. Jis visad groja A?vairiais registrais, o romanas ai??zMano pirmoji saviA?udybAi??” labai graA?iai perteiktas lietuviA?kai. Labai malonu skaityti. Viskas ai??i?? nuo makabriA?kA? epizodA? iki itin lyriA?kA? ai??i?? puikiai dozuota ir graA?iai supinta. IA? to ir susideda gera literatAi??ra.
Dalia generic cialis black 800mg : Be to, Pilcho romanai iA?moningai uA?kabina ir istorinius klodus.
Jurga: AA? kiekvienais metais vis kartoju: tiesiog pavydu matyti, koks intensyvus literatAi??rinis gyvenimas Lenkijoje, kokia sodri jA? literatAi??ra. LenkA? autoriai A? mAi??sA? sAi??raA?Ai?? patenka kiekvienais metais, o mAi??sA? vertAi??jai iA? lenkA? kalbos tikrai turi kAi?? parodyti, ai??zbaltA? dAi??miA?” lenkA? literatAi??roje nAi??ra ai??i?? ir jaunesnAi??s, ir vyresnAi??s kartos autoriA? pavardAi??s vis tampa atradimais. Pilchas bAi??tA? viduriniosios kartos atstovas. Tiek pernykA?tis Huelle, tiek A?iA?metis Pilchas pateikia tokiAi?? satyros ir humoro dozAi??, kad iA?kart imi lyginti: lietuviA? literatAi??roje tikrai trAi??ksta saviironijos ir grotesko, o lenkai moka ne tik pasiA?aipyti iA? savAi??s, bet ir aiA?kiai A?vardyti skaudulius.

tadacip india.

2013 09 30. G. N. ir R. S. nuotraukos
2013 09 30. G. N. ir R. S. nuotraukos