Violeta Urmana ai??i?? Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbAi??s daktarAi??

A?URNALAS: MUZIKOS BARAI
TEMA:Ai??Muzikai
AUTORIUS:Ai??Leonidas Melnikas
DATA: 2012-06

Violeta Urmana ai??i?? Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbAi??s daktarAi??

quality rx prescriptions.

Leonidas Melnikas

Meno veikla neatsiejama nuo didA?iA? menininkA? teikiamo pavyzdA?io. A?velgdami A? iA?kiliA? kAi??rAi??jA? pasiektas aukA?tumas, atidA?iai A?siA?iAi??rAi??dami A? tai, kaip jie dirba ir kAi?? nuveikia, mes tiksliname savo kelius, ieA?kome bAi??dA? plAi??sti galimybiA? ribas. Net ir neiA?vengiamA? nesAi??kmiA? ar nevilties akimirkomis raminame save, nes A?inome, kad ir jA? keliai nebuvo tiesAi??s, o nuveikti darbai toli graA?u ne visada sulaukdavo tinkamo A?vertinimo ir supratimo. Ai??iA? menininkA? pavyzdys teikia mums drAi??sos, stiprybAi??s, iA?tvermAi??s.

LMTA garbAi??s daktaro regalijas A?teikdami savo absolventei pasaulinio garso dainininkei, operos primadonai Violetai Urmanai (UrmanaviA?iAi??tei-Nigro), mes ne tik dA?iaugiamAi??s jos nepaprastais kAi??rybiniais laimAi??jimais, bet ir galvojame apie tai, ko galime iA? jos pasimokyti.

Violetos Urmanos kAi??ryba ai??i?? pirmiausia nesitenkinimo tuo, kAi?? esi pasiekAi??s, pavyzdys. Nesvarbu, kokie dideli ir reikA?mingi bAi??tA? tavo laimAi??jimai, kiek daug esi nusipelnAi??s, kokia A?lovAi?? tave lydi, visada bAi??k pasirengAi??s naujiems meniniams iA?A?Ai??kiams, tikAi??k savimi ir savo kAi??rybine galia. DaugelA? vaikA? tAi??vai atveda A? muzikos mokyklAi?? tikAi??damiesi, kad A?ie pasieks profesines aukA?tumas. Deja, tik nedaugelis nueina ilgAi?? meno paA?inimo keliAi??, gauna akademijos diplomAi??. Violeta Urmana yra iA? tA? atkakliA?jA?. Ji baigAi?? LMTA fortepijono klasAi??, o tai pareikalavo iA? jos daugiau nei penkiolikos metA? sunkaus darbo, kasdieniA? pratybA?. TaA?iau jausdama dar neatvertas savo galimybes, pasuko dainininkAi??s keliu, vAi??l Ai??mAi??si studijA? ir tapo vienu garsiausiA? XX a. pabaigos mecosopranA?. Bet ir tada nesustojo. Vedama savo talento, pasikliaudama vidiniu balsu, A?engAi?? dar vienAi?? A?ingsnA? ai??i?? pakeitAi?? amplua, tapo sopranu. GarbAi??s daktaro vardo teikimo iA?vakarAi??se ji ir vAi??l nustebino savo gerbAi??jus praneA?dama, kad apsisprendAi?? grA?A?ti prie mecosoprano repertuaro. Kas tai ai??i?? primadonos kaprizas, ar, prieA?ingai, racionalus ir pagrA?stas apsisprendimas, subtilus A?siklausymas A? save? Atsakymas aiA?kus: A?vilgsnis, nukreiptas pirmyn, o ne atgal, gebAi??jimas atverti vis naujus saviraiA?kos pasaulius. Tai tikros A?vaigA?dAi??s poA?ymis, kAi??rybinAi??s sAi??kmAi??s laidas. Violetos Urmanos priesakas mums ai??i?? nesustokite, nebijokite, siekite naujA? aukA?tumA?! Tai pirmoji jos pamoka.

Antroji dainininkAi??s pamoka ai??i?? atsakomybAi??. Menas yra atsakomybAi?? uA? tai, kaip sugebi puoselAi??ti tau tekusiAi?? didA?iulAi?? gamtos dovanAi?? ai??i?? talentAi??. Violeta Urmana turi nuostabA?, kerintA?, A?avintA? balsAi??. AtrodytA?, ji galAi??tA? tenkintis A?iuo gamtos stebuklu. Juk repertuaras, skirtas atskleisti, pademonstruoti, pabrAi??A?ti balso groA?A?, pasipuikuoti juo yra neaprAi??piamas. Bet didA?iam menininkui to nepakanka ai??i?? jo prigimtis reikalauja tarti savitAi?? A?odA?, A?tvirtinti savAi?? kAi??rybos sampratAi??. Prisiminkime, kAi?? dainuoja Violeta Urmana. Jos repertuaras labai intelektualus, reikalaujantis ypatingos muzikinAi??s kultAi??ros, idealaus stiliaus pojAi??A?io, subtilios interpretacijos. Toks repertuaras yra nepaprasto solistAi??s atsakingumo ir reiklumo sau apraiA?ka. Kaip tik tai ir lemia iA?liekamAi??jAi?? menininko kAi??rybos vertAi??.

TreA?ioji Violetos Urmanos pamoka perA?engia muzikos meno ribas. Mes gyvename XXI amA?iuje, atvirame pasaulyje. Violeta Urmana dainuoja Italijoje, Amerikoje, Japonijoje, bet visur ji yra lietuviA? dainininkAi??. Tikras menas priklauso visam pasauliui, bet jis visada turi A?aknis. Violetos A?aknys yra Lietuvoje. Taigi neA?iAi??rAi??kime nepatikliai A? tuos, kurie svetur praleidA?ia daugiau laiko nei Lietuvoje. Tarp jA? nemaA?ai tokiA?, kurie garsina mAi??sA? A?alA? pasaulyje. Tokia yra Violeta Urmana ir mes ja didA?iuojamAi??s.

free trial fertility drugs.

Per pastaruosius du deA?imtmeA?ius Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbAi??s daktarA? vardai buvo suteikti tik keliems pasaulinio garso muzikams ai??i?? Yehudi Menuhinui, Sauliui Sondeckiui, Davidui Geringui. Kiekvienas jA? ai??i?? iA?skirtinis menininkas, praturtinAi??s mus, padovanojAi??s mums dalelytAi?? savo A?lovAi??s. Ai??iandien A? akademijos istorijAi?? A?raA?ome naujAi?? reikA?mingAi?? puslapA?. Esame labai dAi??kingi Violetai Urmanai, kad ji sutiko priimti mAi??sA? pagarbos A?enklAi??.