Virginijus GasiliAi??nas: ai??zGeros knygos yra kaip geri gyvenime sutikti A?monAi??sai???

A?URNALAS: KelionAi?? su Bernardinai.lt
TEMA: LiteratAi??ra
AUTORIUS:Ai??Antanas Ai??imkus
DATA: 2014-01

Virginijus GasiliAi??nas A?inomas kaip literatAi??rologas, buvAi??s radijo A?urnalistas, nenuilstantis filologiniA? A?domybiA? ieA?kotojas, A?iuo metu besidarbuojantis LietuviA? literatAi??ros ir tautosakos institute. Taip pat ir tinklaraA?A?io ai??zAi??is tas apie A?A? tAi??ai??? autorius, kuriame jau daugiau nei 600 A?raA?A? apie daugybAi?? dalykA?, vienaip ar kitaip susijusiA? jei ne su literatAi??ros, tai su kultAi??ros istorija ar nAi??diena.

PraAi??jusiA? metA? pabaigoje Virginijus GasiliAi??nas apdovanotas Vytauto Kubiliaus premija ai??zuA? literatAi??ros istorijos ir kasdienio jos gyvenimo kritinAi?? refleksijAi?? asmeniniame tinklaraA?tyjeai???. Pakalbinome literatAi??rologAi?? jau A?venA?iA? A?urmuliui nurimus ir apie A?A?, ir apie tAi??…

Kaip atsirado noras pasukti A? literatAi??ros lankas? Kas Jums labiausiai tokioje humanitarinAi??je veikloje patinka?

KartAi?? manAi??s klausAi??: ai??zKaipgi jAi??s save apibAi??dintumAi??te?ai??? Ir aA? atsakiau, kad nieko geresnio kaip ai??zVirginijus GasiliAi??nasai??? nesugalvoju.

Universiteto laikais buvau vadinamas poetu, po jA? tapau redaktoriumi, dar vAi??liau ai??i?? jau A?urnalistas, nes visus, kurie dirba radijuje, vadina A?urnalistais. Kai pradAi??jau dirbti LietuviA? literatAi??ros ir tautosakos institute, iA?dygo apibAi??dinimai literatAi??rologas, literatAi??ros kritikas.

Dabar mano pareigos ai??i?? bibliotekininkas, nors kai kas vadina tinklaraA?tininku. Tada ir pagalvoju, kad esu GasiliAi??nas, ir tiek. Profesija tokia. (A?ypsosi)

prednisolone buy online uk. O kaip nutiko, kad po universiteto atsitraukAi??te nuo poezijos ir pasukote kitais keliais?

Jei jau poetas, tai gal ir palyginimas tiks ai??i?? buvo, buvo ta poezija, ir iA?garavo. Kartais vienaip apie tai pagalvoju, kartais kitaip. Viskas tarsi baigAi??si tada, kai gimAi?? pirmas sAi??nus… Atsirado kuo rAi??pintis.

AA? niekada nebuvau planingas A?mogus ir negyvenu etapais: dabar neberaA?ysiu to, raA?ysiu tAi??. Tiesiog turi bAi??ti A?domu gyventi ir bent A?iek tiek matyti prasmAi??s to, kAi?? darai. O kAi?? darai, visai nebesvarbu, man atrodo.

PakalbAi??kime apie JAi??sA? darbAi??. Tenka krapA?tytis prie rankraA?A?iA?, tyrinAi??ti raidelAi?? po raidelAi??s. Daugelis nuo tokios veiklos vilku kauktA?… Kaip A?sisukote A? tokA? bendravimAi??Ai??suAi??archyvais? Ar Jums ten nenuobodu?

Man sekAi??si. BaigAi??s universitetAi?? nuAi??jau dirbti A? ai??zVagosai??? leidyklAi??. PradA?ioj papuoliau A? Muzikologijos ir teatrologijos redakcijAi??. Paskui patekau A? Ai??iuolaikinAi??s prozos redakcijAi??. Ten dirbant reikAi??jo bendrauti su gyvaisiais raA?ytojais, ir vis sukirbAi??davo mintis, kad man labiau patiktA? bendrauti su mirusiaisiais. Paskui viskas susiklostAi?? taip, kad perAi??jau dirbti A? Palikimo redakcijAi??, kur buvo rengiamos spaudai jau mirusiA?jA? knygos.

O LietuviA? literatAi??ros ir tautosakos institute vAi??l ai??i?? Ai??jau, Ai??jau ir atAi??jau iki rankraA?tyno, kur absoliuti dauguma rankraA?A?iA? ai??i?? jau mirusiA? A?moniA?. A?odA?iu, tokia kultAi??rinAi?? nekrofilija, bet nemanau, kad A?ia kas nors tokio blogo.

Kaip aA? ten jauA?iuosi? Labai keistai.

Pirmas dalykas, bene A?domiausi dalykai yra tie, kurie daA?niausiai A?vardijami kaip ai??zvariaai???. Ne straipsniai, ne eilAi??raA?A?iai, ne dokumentai, o ai??i?? nei A?is, nei tas. BAi??na paA?iA? A?vairiausiA?, A?domiausiA? dalykA?, kurie suteikia galimybAi?? per visiA?kas smulkmenas pajusti tai, kas buvo prieA? A?imtAi?? metA? ar prieA? dar daugiau.

Vienas pavyzdAi??lis: LietuviA? literatAi??ros ir tautosakos institute yra saugomas visas Jono BasanaviA?iaus archyvas. BasanaviA?ius buvo kaupikA? kaupikas, nieko neiA?mesdavo. Kai jis su Martynu YA?u plaukAi?? A? AmerikAi?? rinkti aukA? Tautos namams, plaukAi?? visai neblogu laivu, ir per pusryA?ius, pietus ir vakarienAi?? kasdien gaudavo po spausdintAi?? meniu. Ir jis tuos meniu iA?saugojo, veA?iojosi po visAi?? AmerikAi??, kol rinko pinigus, parsiveA?Ai?? A?ia ai??i?? atgal. Ir dabar, jeigu kas norAi??tA? suA?inoti, kAi?? galAi??jo valgyti BasanaviA?ius, plaukdamas A? AmerikAi??, gali.

Arba MeA?islovo Davainio-SilvestraiA?io kaupti traukiniA? bilietAi??liai, dar kas nors. Tos smulkmenos yra iA?kalbingos. Mes A?pratAi??, kad istorija yra tai, kas suraA?yta istorijos vadovAi??liuose, visokie reikA?mingi A?vykiai. O kad pajustum buvusA? gyvenimAi??, reikia visai ko kito. SmulkmenA?, kurios kalbAi??tA?. Ir daA?niausiai prakalba tikrai smulkmenos. A?inoma, turbAi??t reikia, kad tokie dalykai patiktA?. Man tokie dalykai patinka.

Tarkim, perskaityt, regis, neperskaitomAi?? A?odA?. Suprantu, kad absoliuA?iai daugumai A?moniA? tokie dalykai nesuvokiami ai??i?? skaityti neA?skaitomus A?odA?ius, kitus to A?mogaus tekstus, iA?siaiA?kinti, kokia raidAi??, kaip raA?oma ai??i?? vienur A?mogus raA?o skubAi??damas, kitur dailyraA?A?iu, treA?iur ai??i?? tik jam viena suprantamai pasiA?ymAi??ta… Kai perskaitai sunkiai perskaitomAi?? tekstAi??, jauties lyg darbAi?? nudirbAi??s.

Kokia tokio krapA?tymosi varomoji jAi??ga?

Rast kAi?? nors A?domaus ai??i?? ar ant popieriuko prieA? A?imtAi?? metA? uA?raA?yta, ar uA?raA?yta ant Vilniaus sienos, ar dar kur nors.

VaA?iuodamas iA? ryto devyniolikto marA?ruto troleibusu nuo PaA?ilaiA?iA? iki darbo, uA?trunku pusvalandA?. Ai??lipu, iA?sitraukiu iA? kuprinAi??s ai??zLiteratAi??rAi?? ir menAi??ai???, ai??zNemunAi??ai??? ar kitAi?? kokA? laikraA?tA? ar A?urnalAi??, jau tapusA? A?domA?, tai yra ne naujesnA? negu penkeriA? metA?, ir skaitau. Tai irgi jau savotiA?ki archyvai. Ten irgi visokiA? prisimintinA? dalykA? galima aptikti. SudominanA?iA? dalykA? galima rasti visur.

buy zyban online

Tarkim, reklamos stendas, esantis prie Antakalnio ir BAi??gos gatviA? Ai??sankryA?os. Jo vietoje anksA?iau buvo didelAi?? liepa. JAi?? nupjovAi??. PriAi??jAi??s A?iAi??rAi??jau A?iAi??rAi??jau, tarsi niekas neiA?puvAi??. Galvojau, iA?kas ir pasodins kitAi?? medA?… O jo vietoje iA?augo stendas, ant kurio prieA? Naujuosius buvo uA?mautas didelis didelis ai??zLaysai??? traA?kuA?iA? maiA?elis ai??i?? reklama. Vietoj liepos, sodintos maA?daug tuo metu, kai statyti VileiA?iA? rAi??mai, jai greiA?iausiai buvo arti A?imto metA?.

Paties tinklaraA?tyje jau daugiau negu 600 A?raA?A?. Juk reikia laiko paraA?yti?

Ne. PaA?iam A?raA?ui pusvalandA?io gana, tarkim, uA?uot ai??zPanoramAi??ai??? A?iAi??rAi??jAi??s ir nieko naujo nesuA?inojAi??s, klaviatAi??rAi?? pamaigai. Tie teksteliai juk neilgi. Ai??raA?as pirmiausia galvoj susidAi??sto. Ten susikaupia medA?iaga. MAi??A?i, mAi??A?i po truputA?, arba staigiai. Tarkim, A?raA?as, kuriame susieju nuotraukAi?? su BuAi??hako mintim, kad Vilnius kaip kaimas, nes Alumnato kieme ai??i?? gAi??liA? darA?elis dar 1958 metais buvo auginamas. Viskas gerai, bet… Kadangi man iA? principo nepatinka palikt A?mones be vardA?, tik su inicialu, pirmAi??ja vardo raide, tai pradAi??jau knist ir atknisau fotografAi??, apie kurA? net Margarita MatulytAi?? nieko neA?inojo, tokio VilniA? fotografavusio A?mogaus nebuvo girdAi??jusi. Taip ir vyksta.

Kai nemiegi, ta galva veikia. ai??zTai tu negalvok!ai??? Na, negali A?mogus negalvoti. Galva pati veikia.

O, sakykim, iki tinklaraA?A?io… Ar buvo kas nors ai??i?? dienoraA?tis ar panaA?iai?

Iki tinklaraA?A?io buvo radijas. Kas savaitAi?? turi pakalbint A?mogA?, parengt laidAi??. Tai, kas tau papildomai dar dingteli, begalvojant, kAi?? kalbinsi ir taip toliau, daA?nai tai kaip nors A?terpi A? kokA? klausimAi??, ir viskas gerai. Ai??dedi A? tAi?? klausimAi?? savo mintigalA?. O paskui, kai nebelieka klausimA?, labai keista. Vis tiek norisi dar kaA?ko, ne tik to tiesioginio darbo, uA? kurA? mokama alga.

Kalbant apie ai??zradijo epochAi??ai??? ai??i?? ji natAi??raliai pasibaigAi???

Ir taip, ir ne. Pirmiausia dAi??l natAi??ralumo: kadangi tai ne pagrindinis darbas, turi bAi??ti A?domu ir teikti malonumAi??. O po ketveriA? metA? ai??i?? pradA?ioj po ai??zLiteratAi??ros akiraA?iusai??? kas savaitAi??, paskui dar prisidAi??jo ai??zAtodangosai??? tiesiog pajutau, kad ai??i?? pirma,Ai??pavargau-nusibodo Brand Viagra cheap , antra ai??i?? pradedu daryti iA? reikalo. O, mano supratimu, kalbinti A?mones iA? reikalo truputA? nepadoru, lyg koks iA?naudotojas bAi??tum.

cialis black shipping O jei pakalbAi??tume apie santykA? su kalbinamu A?mogumi. PirmAi??syk Jus iA?vydau vieA?Ai??damas pas ValdemarAi?? KukulAi?? namuose, kalbinote jA? radijo laidai. Tada aA? taip supratau, kad esate biA?iuliai. Kiek svarbu, kad tas santykis su A?mogumi paA?iam bAi??tA? biA?iuliA?kas? donde comprar viagra en mexico.

Pirmiausia bent minimaliai tau turi bAi??ti A?domi to A?mogaus kAi??ryba. O dAi??l kalbinimo ai??i?? tiesiog bendrauji: man iA? principo nepatinka, kai paA?A?stami A?monAi??s, bendraamA?iai pradeda (atseit A?ia dabar bus interviu) kreiptis vienam A? kitAi?? ai??zjAi??sai???. Ir nuo to prasidedaAi??falA?as.

Ai?? ValdAi?? kreipdavausi ai??i?? ai??zPats, Valdaiai???, A? JuozAi?? AputA? ai??i?? ai??zJAi??s, Juozaiai???, A? AlfonsAi?? BieliauskAi?? ai??i?? ai??zJAi??s, raA?ytojauai???. Tiesiog ai??i?? koks yra santykis, toks jis ir turi bAi??ti. Bus blogai, jei per pokalbA? bandysi suvaidinti ai??zreikiamAi??ai???santykA?. Vienam vienaip, kitam kitaip formuluoji klausimus. Jeigu bent kiek A?domu, jeigu tikrai nori iA?girsti atsakymus A? savo klausimAi??lius. Tai turi bAi??ti tikra. Kitaip ai??i?? geriau nesiimt, nieko doro neiA?eis.

O ar Pats galAi??tumAi??te A?vardyti literatAi??ros A?mones, su kuriais jauA?iatAi??s geriausiai ai??i?? tokia gentinAi?? ar gimininAi?? dvasinAi?? priklausomybAi??… Yra tokiA??

PaminAi??jai ValdAi??, tai prisiminiau: jis, regis, 1991 metais buvo parengAi??s ai??zLiteratAi??rai ir menuiai??? labai galingAi?? pokalbiA? ciklAi?? ai??zVisuomenAi?? ir raA?ytojasai??? ai??i?? nuo Juozo MaceviA?iaus iki Aido MarA?Ai??no, suskirstAi?? literatAi??rinAi??mis kartomis, paraA?Ai?? A?vadus. Ir A?vade A? pokalbA? su Henriku A?igriejum jis pradeda svarstyti, kad rengdamas klausimus savo bendraamA?iui Vaidotui Dauniui jautAi??si nuo jo toliau nei ruoA?damas klausimus A?igriejui, kuris yra daugmaA? tAi??vA? amA?iaus. AbsoliuA?iai sutinku. Lemia ne biologinis amA?ius, o kaA?kas visiA?kai kita. Su savo kai kuriais bendraamA?iais visiA?kai nesusiA?neku, nors iA? pusAi??s A?odA?io susiA?nekAi??davom su Juozu ApuA?iu ar susikalbam su A?igriejum, kuris yra 1934-A?jA? gimimo, kaip ir mano tAi??vas. Ne tai lemia: kaA?kokia sankloda ar dar kas. NeA?inau. Juk svarbiau susikalbAi??ti dAi??l pasaulio suvokimo, dAi??l principA?, dAi??l poA?iAi??rio A? A?mogA?, dAi??l to, kas leistina, kas neleistina. Net nesiA?nekAi??dami daA?nai A?monAi??s jauA?ia, ar ras bendrAi?? kalbAi??, ar ne, svarbu ne amA?ius, o, skambiai tariant, vertybAi??s. Ir taip susiklosto kaA?kas tokio, kAi?? galima pavadinti maA?utAi??m bendruomenAi??m.

Prisimenant dar ValdemarAi?? KukulAi?? (jis ai??i?? ir pirmosios V. Kubiliaus premijos laureatas). Jis ne vienam A?mogui apie jo kAi??rybAi?? buvo pasakAi??s ar paraA?Ai??s tokA? ar kitokA? kritinA? A?odelA?. O pats kaip ai??i?? ar vertini A?iuolaikinius kAi??rAi??jus?

DAi??l raA?ytojA? ai??i?? aA? vis dAi??lto daA?nokai prikandu lieA?uvA?. Jei kas labai knaisiotA?si po tAi?? mano tinklaraA?tA?, teaptiktA? pasiAi??lymAi?? tik vienam raA?ytojui ai??zapsiA?ikti trim eilAi??mai???, bet ne dAi??l kAi??rybos, dAi??l kitko.

O Valdas turAi??jo drAi??sos A?vardyti ai??i?? ai??zpoetas, kurio pavardAi??s neminiuai???. Tai yra ne tAi?? asmenA? A?A?eidA?iantis apibAi??dinimas, o Valdo pozicijos raiA?ka. Kitas gali visai kitaip A?iAi??rAi??ti. Tai yra gerai. Mes per daug vieni kitus ai??zpolitkorektiA?kaiai??? mylim. Nesakau, kad reikia nusiristi iki nederamo lygio, bet pozicijAi?? turAi??ti reikia.

Ar yra autoriA?, knygA?, prie kuriA? kas kartAi?? grA?A?ti?

Visko nebeskaitau. KokA? gabaliukAi??. KokiAi?? Homero ai??zOdisAi??josai??? iA?traukAi??, Antano Dambrausko verstAi??. Vienos giesmAi??s uA?tenka. Marcelio Prousto kAi?? nors iA? ai??zSvano pusAi??sai??? ankstesniojo leidimo. Kai visos iA?Ai??jo, jA? nebeA?veikiau, bet ai??zSvano pusAi?? ai??? buvo kaA?kas tokio.

Man nuostabus Thomo Manno romanas ai??zJuozapas ir jo broliaiai???. Antanas Gailius yra iA?vertAi??s taip, kad girdi lyg kokA? biblinA? kalbos bangavimAi??, ai??i?? kaip poetas iA?vertAi??. Kiti sako: ai??zO, A?itokia storybAi??! Keli tomai…ai??? O aA? atsimenu, kokia palaima buvo, ir net per maA?a atrodAi??.

Vis pasiimu ir paskaitau Vytauto BloA?Ai??s ai??zPolifonijasai???. Labai juokinga, ant tos knygos yra paiA?eliu, kai tik nusipirkAi??s perskaiA?iau, uA?raA?yta: ai??zAi??tai tokia ir turi bAi??ti poezija.ai??? Taigi, vis iA?sitraukiu ir paskaitau.

DaA?nai knygas tiesiog prisimenu. Pasakysiu visiA?kai banaliai: geros knygos yra kaip geri gyvenime sutikti A?monAi??s. KartkartAi??mis juos paprasA?iausiai malonu prisimeni. Banalu, bet teisybAi??. Jeigu turi progAi??, dar A?nekteli, o jei nAi??ra progos susitikti, tai prisimeni.

O naujA? paA?inA?iA? su knygom pastaraisiais metais ar atsiranda, ar nustebino kas nors? Ar buvo atradimA?, tarkim, 2013-asiais?

IA? A?iA? metA? ai??i?? savotiA?kai bijojau ir paskui labai dA?iaugiausi, kad Henrikas Algis A?igriejus iA?leido rinktinAi??, kur sudAi??jo poezijAi?? ir prozAi??. Kadangi viskas A?alia, dar kartAi?? A?sitikini ai??i?? vienas pasaulis, ir ten taip graA?iai viskas sugula… Neatsimenu kitos tokiosAi??dviA?anrAi??sAi??knygos.

Dar patiko EglAi??s GudonytAi??s romanas ai??zKarta nuo Sibiroai???. Yra ir silpnA? vietA?, ypaA?, kur autorAi?? bando kalbAi??ti savo balsu ir ima ne pasakoti, o samprotauti. TaA?iau kur ji A?sijauA?ia perpasakoti tai, kAi?? jautAi?? motina vaikystAi??je ai??i?? bAi??tent ten, kur nesileidA?ia A? jokius svarstymus, tiesiog pasakoja, mano supratimu, labai stipru.

Yra daug tA? knygA?…

Esu GytA? NorvilAi?? apskelbAi??s kaip be galo talentingAi?? ir jAi??gingAi?? kAi??rAi??jAi??. Kartais negali A?rodyti, o jauti, kad yra jAi??ga ai??i?? uA? A?odA?iA? slypi daugiau. Kartais ai??i?? tarsi teisingai ir iA?radingai sudAi??lioti A?odA?iai, betAi??tikAi??A?odA?iai.

Vargu ar kas gali bAi??ti neginA?ijamai A?rodoma kalbant apie literatAi??rAi??.

Ai??rodoma ai??i?? ne, bet rodoma turbAi??t galAi??tA? bAi??ti?

Bent jau A?vardijama, kad kas nors tai jauA?ia. Bent tiek.

GrA?A?tant prie tinklaraA?A?io. Kiek jis tAi??sis? Ar jA? raA?yti vis dar taip pat A?domu, kaip ir pradA?ioje?

TinklaraA?tis prasidAi??jo nuo to, kad galvoje visko pilna, norisi raA?yti, o bijau. Kiek esu recenzijA? priA?adAi??jAi??s ir nepabaigAi??s, nors galvoje jos buvo ai??zliuksusinAi??sai???. Tad pasakiau sau: ai??zBent uA?fiksuok kAi?? nors.ai???

Kol kas fiksuoju. O kaip bus, neA?inau, neplanuoju.

Jei jau paskyrAi?? Vytauto Kubiliaus premijAi??, ar turiu kaip anais laikais stoti prie tribAi??nos ir pasiA?adAi??ti: ai??zAi??sipareigoju siekti dar geresniA? rezultatA?ai???? Ne. Viskas turi vykti savaime.