Save visur neA?amAi??s su savimi

cialis 20 order cialis black online .

A?URNALAS: KULTA?ROS BARAI
TEMA: DailAi??
AUTORIUS:Ai??GedmintAi?? SamsonaitAi??

DATA: 2013-10

Save visur neA?amAi??s su savimiAi??

GedmintAi?? SamsonaitAi??

IvanAi?? MarA?ukAi?? kalbina GedmintAi?? SamsonaitAi??

GedmintAi?? SamsonaitAi??: JAi??sA? kAi??riniai Vilniuje eksponuojami pirmAi?? kartAi??. Ar tai pirmas JAi??sA? vizitas A? LietuvAi???

Ivan MarA?uk: Ne, ne pirmas. BAi??dami studentai, vaA?iuodavome pas jus kaip A? EuropAi??, pasigroA?Ai??ti tuo, kas sukuria Baltijos kraA?tA? groA?A?. Nors A?ia taip pat valdAi?? sovietai, Ukraina vis dAi??lto buvo labiau sovietinAi??. Taigi, mus traukAi?? Ryga, Talinas, Vilnius, jA? muziejai, senamiesA?iA? architektAi??ra…

Kas paskatino rengti parodAi?? Vilniuje?

Man pasiAi??lAi?? Valentina Zeitler, Lietuvos Respublikos garbAi??s konsulAi?? Ukrainoje. SusidomAi??jusi mano kAi??ryba, iA?kart apsisprendAi?? dAi??l dviejA? dalykA?: dAi??l parodos Vilniuje ir vizos A? LietuvAi?? penkeriems metams. Lietuvos ambasados Ukrainoje salAi??se mano paroda veikAi?? du mAi??nesius. KonsulAi?? ypaA? susiA?avAi??jo moterA? portretais, o kadangi yra raA?ytoja, pasakAi?? kurianti istorinA? romanAi?? ir jai trAi??ksta paveikslo. Taip mano paveikslas tapo jos knygos virA?eliu [Valentina Zeitler, ai??zKaralienAi?? Bonaai???, Vilnius, Algimantas, 2012, ai??i?? G. S.].

Paveikslas buvo iA?kilmingai padovanotas per vienAi?? iA? Lietuvos valstybiniA? A?venA?iA?, regis, vasario 16-Ai??jAi?? ar liepos 6-Ai??jAi??. Tai tarsi simbolis dosnumo, bAi??dingo mAi??sA? tautoms, lietuviA? ir ukrainieA?iA? atvirumo, nuoA?irdumo. Mano paroda irgi yra tA? darbA?, A? kuriuos daug A?irdies A?dAi??jo abi pusAi??s, rezultatas.

antibiotic buy

Kaip atrinkote paveikslus iA? tokios didA?iulAi??s jA? gausos?

cyalis without pres.

Kadangi tai pirmoji mano paroda Vilniuje, nusprendA?iau, kad ji bus retrospektyvinAi??. Mano kAi??ryba ai??i?? tai deA?imt skirtingA? MarA?ukA?, norAi??jau pristatyti kiekvienAi?? iA? jA?.

Kaip suprasti deA?imt skirtingA? MarA?ukA??

PirmAi??jA? MarA?ukAi?? galima pavadinti taip: ai??zUA?mirA?k viskAi??, ko tave mokAi??.ai??? KodAi??l? Nes troA?kau bAi??ti kitoks. Jei negalAi??siu tapyti kitaip negu visi, metu drobAi??, imu kirvA?, kastuvAi??, grAi??blA? ir dirbsiu A?emAi??s Ai??kio darbus. Bet sukAi??riau unikaliAi?? technologijAi?? [angl. dabbing-on], nuolat jAi?? tobulinau, keisdamasis ir pats. DeA?imtas ir brandA?iausias MarA?ukas ai??i?? ciklas ai??zA?vilgsnis A? begalybAi??ai???. Tai vadinu ai??zabstrakA?iuoju siurrealizmuai???, ko iA? manAi??s niekas nesitikAi??jo. Netgi aA? pats. Jau sukAi??riau apie 40 A?io ciklo paveikslA?. Kartais sugrA?A?tu prie ankstesniA? atA?akA?, pavyzdA?iui, vasarAi??, kai bAi??na labai karA?ta, pieA?iu sniegAi??. Arba atvirkA?A?iai.

IA? ko semiatAi??s A?kvAi??pimo? IA? aplinkos, atmosferos, A?moniA??

Manau, kad tokio dalyko kaip A?kvAi??pimas nAi??ra. Tai iA?galvota. KartAi?? Lvovo dailAi??s akademijos studentai manAi??s paklausAi?? beveik to paties kaip jAi??s, o aA? atsakiau: jeigu esate menininkas, pasiimkite kalendoriA? ir iA?braukite visus raudonus puslapius, jums A?venA?iA? nAi??ra, kiekvienAi?? dienAi?? turite kurti. Nuo vaikystAi??s buvau labai uA?sispyrAi??s, manau, esu lyderis, maiA?tininkas. Kai matau, kas dabar vyksta Ukrainoje, o ten dedasi labai blogi dalykai, mano siela nirA?ta, negaliu tverti. Bet esu menininkas, todAi??l tAi?? vidinA? kunkuliavimAi?? nukreipiu A? paveikslus. SovietmeA?iu buvau izoliuotas tiek dAi??l savo bAi??do, tiek dAi??l savo meno. JauA?iausi A?varytas A? kampAi??. Ir kitus gAi??sdindavo: jei draugausi su MarA?uku, tau bus blogai. TaA?iau vis tiek manAi??s nepaklupdAi??, A?inojau, kad negaliu atsitraukti. Kaip tame Taraso Ai??evA?enkos eilAi??raA?tyje: ai??zKankinuosi, kenA?iu, taA?iau neatgailaujuai??i??ai???

Daily Telegraph A?vardijo Jus kaip vienAi?? iA? A?imto gyvA? genijA?. KokiA? minA?iA? Jums sukelia toks A?vertinimas?

Pabandykit A?sivaizduoti, kad esate kalAi??jime, kur jus kankina, A?emina, ir staiga atsiduriate laisvAi??je! AA? daug iA?kentAi??jau, teko patirti A?vairiA? niekA?ybiA?, paniekos, pavydo. Ir dabar turiu prieA?A?, kurie sako: va, paA?iAi??rAi??kite, genijus eina. AiA?ku, ne su meile sako. O tAi?? naujienAi?? iA?girdau, kai su viena A?urnaliste kalbAi??jomAi??s apie mano kAi??rybAi??. PaskambinAi??s kitas A?urnalistas praneA?Ai??, kad esu A?trauktas A? 100 legendiniA? spartieA?iA? sAi??raA?Ai??. NegalAi??jau patikAi??ti. Apie mane raA?Ai?? visa spauda, kalbAi??jo visi televizijos kanalai ir pan. Dvi savaites buvau graibstomas. TaA?iau valdA?ia net nepasveikino. VienintelAi?? Julija TymoA?enko paskambino. Tuometinis prezidentas Viktoras JuA?A?enka paA?adAi??jo, kad bus pastatytas muziejus, net kapsulAi?? A?dAi??ta, taA?iau darbai iki A?iol nepajudAi??jo, nes viskas apsivertAi?? aukA?tyn kojom.

Kuo laikote save? UkrainieA?iA? menininku ar menininku kosmopolitu?

Ir vienu, ir kitu. Labai nemAi??gstu valstybAi??s, kurioje gyvenu, taA?iau nuoA?irdA?iai myliu A?emAi??, kur gimiau, kuriai priklausau. Tarp kitko, nei Australijoje, nei Kanadoje, nei Amerikoje nesukAi??riau nAi?? vieno peizaA?o ai??i?? nebuvo potraukio! TroA?kimas juos pieA?ti apima tik Ukrainoje, tik jos A?emAi?? atsispindi mano paveiksluose. TaA?iau nesu, kaip sako ukrainieA?iai, ai??zA?arovarA?ai??? meistras, pieA?iantis vien tautinius dalykus. Yra paveikslA?, kurie galAi??jo bAi??ti sukurti bet kur, taA?iau, kaip sakAi?? Seneka Lucilijui, ai??zkad ir kur keliautum, bAi??gtum nuo savAi??s, kad ir kur norAi??tum pasislAi??pti, niekados negalAi??si to padaryti, nes save visur neA?iesi su savimiai???.

DAi??koju uA? pokalbA?. purchase valtrex